57

Monsanto voor Haags tribunaal wegens misdaden tegen de mensheid

Tientallen voedsel- en landbouworganisaties willen misdaden in het openbaar aanklagen

Het Amerikaanse biotechnologische bedrijf Monsanto wordt tientallen internationale voedsel- en landbouworganisaties in een internationaal tribunaal in Den Haag aangeklaagd. Zij beschuldigen de multinational van misdaden tegen de natuur en de mensheid en ecocide. De zitting is gepland voor 16 oktober 2016, Wereldvoedseldag.

Dat werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie tijdens de VN-klimaattop in Parijs. Ronnie Cummins, internationaal directeur van het Amerikaanse Organic Consumers Association (OCA) zei:

‘Het is de hoogste tijd voor een tribunaal waar Monsanto berecht wordt voor misdaden tegen de mensheid en het milieu. Hun bedrijfsmatige landbouw, hun industriële bosbouw, het afval en de riolering en hun landbouwkundige biotechnologie vernietigen de planeet.’

Vandana Shiva, grondlegger van het Indiase Navdanya zei:

‘Monsanto drukt hun GMO’s (genetisch gemanipuleerde organismen) door om royalty’s te incasseren van arme boeren en hen zo op te zadelen met onbetaalbare schulden. Soms met zelfmoord tot gevolg. Monsanto promoot een landbouwmodel dat bijdraagt aan zeker 50 procent van ’s werelds uitstoot van broeikasgassen. Monsanto maakt zich schuldig aan uitputting van de bodem en waterbronnen, het uitsterven van gewassen en afname van de biodiversiteit. Miljoenen kleine boeren en landbewerkers worden door Monsanto uit de weg geruimd.’

Er is al jaren hevige weerstand tegen Monsanto. Eerder dit jaar liet het biotechbedrijf al weten af te zien van het actief promoten van gentechgewassen in Europa en trok ook lopende aanvragen om gewassen te verbouwen weer in. Wel bleef het bedrijf in Europa zaden verkopen voor een genetisch gemanipuleerde maïssoort. Ook heeft het nog altijd plannen om genetisch gemanipuleerd dierenvoeding op de Europese markt te brengen. 

Buiten Europa kan Monsanto nog wel vrij zijn gang gaan met het verstrekken van groeihormonen voor vee en het produceren van genetisch gemanipuleerde zaden. Die zaden zijn gepatenteerd en mogen door de boeren de ze in gebruik hebben na de oogst niet worden verzameld en opnieuw gebruikt worden. In plaats daarvan moeten zij elke keer opnieuw zaden inkopen. Wie dat niet doet en wordt betrapt, wordt door Monsanto genadeloos aangepakt. Dat geldt niet alleen voor de boeren die moedwillig de zaden hergebruiken. Ook bij zaaigoed dat via de lucht in de grond en ontspruit spant Monsanto bikkelharde rechtszaken aan. Deze manier van werken heeft wereldwijd al ontelbare boeren financieel geruïneerd. Monsanto Roundup, wereldwijd de meest gebruikte pesticide, werd in maart van dit jaar als ernstig schadelijk voor de gezondheid bestempeld door de Wereld Gezondheidsorganisatie. 

Correctie: in een eerdere versie werd gesteld dat Monsanto voor het Internationaal Gerechtshof zou worden gedaagd. Bedoeld werd een internationaal tribunaal. Het gerechtshof behandelt alleen conflicten tussen staten.

Bron: Alternet
cc-beeld: Occupy Reno

Geef een reactie

Laatste reacties (57)