37

Moslimleiders willen einde aan vervolging niet-moslims

Ruim driehonderd prominente islamitische geleerden, rechters en politici zijn sinds maandag aanwezig op een bijeenkomst in Marokko. De komende dagen zullen zij een gezamenlijke verklaring opstellen tegen vervolging van minderheden. Met de verklaring willen de geleerden benadrukken dat moslims en niet-moslims uitstekend samen kunnen leven.

Het uitgangspunt van de verklaring moet zijn dat in de islamitische landen niet alleen moslims bescherming verdienen, maar ook niet-moslims. In de praktijk is dat geregeld niet het geval. Niet alleen geldt in een aantal islamitische landen dat niet-moslims minder rechten hebben en ook komt het voor dat niet-moslims worden vervolgd. Met de verklaring willen de prominenten aantonen dat deze gang van zaken haaks staat op de islam, die juist verdraagzaamheid propageert. Dat zou ook blijken uit het Verdrag van Medina, ooit opgesteld door Mohammed. Dat verdrag dient als leidraad voor de bijeenkomst.

De conferentie wordt georganiseerd door de Marokkaanse overheid en heeft als voorzitter Abdullah bin Bayyah, een soefistische expert op het gebied van islamitisch recht. Het is niet de eerste keer dat een dergelijke bijeenkomst wordt georganiseerd, islamitische prominenten spreken zich regelmatig uit tegen onrecht dat vanuit de islam wordt uitgevoerd. Wat wel bijzonder is, is dat er nu ook prominente afgevaardigden uit Pakistan en Iran aanwezig zijn, namelijk de voormalig rechter van het Pakistaanse Hooggerechtshof en het hoofd van de Iraanse Academie van de Wetenschappen.

Ook zijn enkele niet-islamitische deelnemers aanwezig bij de conferentie. Er zijn mensen aanwezig uit joodse, hindoeïstische en sikh-gemeenschappen en ook het Vaticaan heeft enkele afgevaardigden gestuurd. De bijeenkomst duurt nog tot en met woensdag.

Bron: Trouw
Cc-foto

Geef een reactie

Laatste reacties (37)