277

Moslims massaal tegen IS

Update: Nederlandse moslimorganisaties veroordelen terreurdaden van ISIS ... Moslims nemen overal ter wereld kilometers afstand van terreur, maar dan moet je het wel willen zien 

Waarom nemen moslims geen afstand van extremistische terreurorganisaties als de Islamitische Staat (IS – voorheen ISIS)? Je hoort het zo vaak dat je het je bijna zou gaan afvragen. Buiten het feit dat het heel raar is om alle moslims aan te spreken op de terreur van enkelen (je vraagt toch ook niet aan alle christenen om zich te distantiëren van het misbruik binnen de katholieke kerk, of aan tv-presentatoren om afstand te nemen van Peter Jan Rens) zijn er wel degelijk heel veel moslims die aan deze oproep gehoor geven. Dus wie zegt dat moslims hun afkeer niet uitspreken heeft simpelweg niet goed genoeg geluisterd. Hieronder enkele voorbeelden.

Op Twitter uiten vele moslims hun afgrijzen over de daden van IS en spreken zowel gewone mensen als politici zich uit tegen terreur. Zelfs de Telegraaf moest toegeven dat moslims wereldwijd niet zitten te wachten op gewelddadige extremisten die uit naam van hun god de meest gruwelijke daden begaan. 

In Parijs en Londen, maar ook in ons eigen Den Haag gingen moslims de straat op om te demonstreren tegen de terreurorganisatie die zich Islamitische Staat noemt, en nam men nadrukkelijk afstand van het handjevol mensen in de stad die wel met de organisatie sympathiseert. Moslims verwerpen de religieuze interpretatie van islamisten en proberen inzicht te verschaffen in hun geloof.

Om dat punt te maken schreven ze bijvoorbeeld opiniestukken, waarin ze terreur nadrukkelijk veroordeelden. Zoals in dit artikel, dit blog, deze column. Of dreven ze de spot met de terroristen van IS, zoals in deze vlijmscherpe video.

“Ja maar de geestelijk leiders dan!” Hoor ik u sputteren. Nou ook zij nemen duidelijk stelling tegen IS. Zoals deze Britse imams, die voor de zekerheid ook nog maar een videoboodschap opnamen. De moefti van Saoedi-Arabië, sjeik Abdul Aziz Aal ash-Shaikh, nam evenmin een blad voor de mond.

Iyad Ameen Madani, secretaris-generaal van de ‘Organization of Islamic Cooperation’ – een groep die 57 landen en 1,4 miljard moslims vertegenwoordigt – liet eveneens weten niets te moeten hebben van IS, wiens ideeën ‘niets van doen hebben met islam en zijn principes die staan voor gerechtigheid, liefdadigheid, rechtvaardigheid, vrijheid van geloof en samenleven’. De hoogste geestelijke van Turkije, Mehmet Gormez, noemde IS daarnaast ‘een entiteit die geen juridische rechtvaardiging kent en geen autoriteit heeft om de oorlog te verklaren aan welk land of gemeenschap dan ook’. Hij voegde daaraan toe dat moslims zich niet vijandig moeten gedragen ten opzichte van ‘mensen met andere meningen, waarden of geloofsovertuigingen’.

En zij zijn bij lange na niet de enige geestelijk leiders die zich uitspreken tegen extremisme en terreur, zelfs al lopen ze daarbij zelf gevaar. Evenmin is het een nieuw fenomeen. In 2005 spraken Amerikaanse moslimleiders al een fatwa uit tegen terrorisme, maar ook in 2010 en 2013 liet men van zich horen. Moslims veroordeelden Al Qaida na 9/11, maar ook de terroristische aanslagen van Al Shahaab en Boko Haram. Moslimorganisaties lopen voorop in de strijd tegen terreur en extremisme. Kijk maar hier en hier. Of luister naar de specifiek voor deze kwestie opgerichte organisatie ‘Muslims Against Terror‘. 

En als dat allemaal nog niet genoeg is, dan staan hier, hier en hier nog lijsten vol met moslims die afstand nemen van terreur. Kunnen we nu ophouden met vragen?

Update donderdag 20.00 uur:
Nederlandse moslimorganisaties veroordelen in een persbericht de terreurdaden van ISIS en roepen op tot waakzaamheid met betrekking tot radicalisering:

Bijna elke dag wordt de wereld opgeschrikt met nieuwe, afschuwelijke beelden van ISIS in Irak​ en Syrië​. Het Contactorgaan Moslims en Overheid ​ ​(CMO) neemt ​namens alle aangesloten organisaties ​stellig afstand van de onmenselijke praktijken van ISIS. We veroordelen deze terreurdaden. ​D​e moslimgemeenschap voelt zich absoluut niet verbonden met dit soort praktijken. Menselijke taal heeft geen woorden om deze extreme gewelddadigheden tegen verschillende groepen te beschrijven, laat staan ze te verantwoorden vanuit welke wereldreligie dan ook.

Het is tevens beschamend om te zien dat ​sommige ​moslimjongeren in verschillende demonstraties en optochten in Nederland ​sympathiseren met​ ​ISIS​. W​ij interpreteren deze rebelse uitingen in het licht van maatschappelijke ontevredenheid​ over de eigen positie​. Deze jongeren zijn​ zich​ veelal niet bewust van het kwaad waarmee zij zich associëren. De Nederlandse moslimgemeenschap moet als eerste haar verantwoordelijkheid nemen, waakzaam en alert zijn op ​jongeren die dreigen af te glijden. Tevens moet​en wij met zijn allen de​ krachten bundelen ​om tot een integrale en preventieve aanpak ​te komen ​om radicalisering onder moslimjongeren tegen te gaan.​ Religieuze vorming blijft een onmisbaar onderdeel van deze aanpak. Het tegengaan van polarisatie in de samenleving is uiteraard van cruciaal belang.​

Gezien de waargenomen consequenties van de brandhaarden in het Midden ​Oosten voor onze Nederlandse samenleving zullen de aangesloten organisaties van het CMO de komende tijd extra activiteiten ondernemen om op hun eigen manier een bijdrage te leveren aan de wereldvrede, te beginnen in onze Nederlandse samenleving. Aangesloten moskeeën worden opgeroepen om tijdens vrijdagpreek aandacht hieraan te besteden.

cc-foto: Stephen Melkisethian

Geef een reactie

Laatste reacties (277)