Laatste update 09:20
42

Nationale Politie maakt werk van diversiteit

De kritiek is er al langer: de Nationale Politie is te weinig divers; er werken te weinig vrouwen, maar ook wat betreft etnische diversiteit en weerspiegeling van de samenleving, kunnen er nog wel wat stappen worden gemaakt. Wat dat betreft goed nieuws van Peter Slort, portefeuillehouder diversiteit bij de Nationale Politie. In een interview in de Volkskrant vertelt hij dat van de 700 nieuwe aspirant-agenten die dit jaar instroomden bij de Politieacademie, een kwart een migrantenachtergrond heeft. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2015.

De Nationale Politie heeft zich een aantal doelen gesteld. Op dit moment heeft slechts 7% van de politieorganisatie een migrantenachtergrond. In 2018 moet dat 25% zijn. Ook moeten veertien nieuwe medewerkers worden toegevoegd aan de politieleiding, om voor vernieuwing te zorgen. Onder hen uiteraard ook mensen met een migratieachtergrond.

Tegelijkertijd is er vrees dat de kwaliteitseisen worden verlaagd, om de cijfers maar te kunnen halen. Onderzoeksinstituut WODC publiceerde onlangs nog een rapport waarin staat dat agenten met een migratieachtergrond zich onevenredig vaak schuldig maken aan integriteitsschendingen. Slort in de Volkskrant:

Ik wil volstrekt helder maken dat wij als politieleiding honderd procent achter onze collega’s met een migratieachtergrond staan’, zegt Slort. ‘Wij hebben het WODC-onderzoek ook gezien. Daaruit blijkt dat in vijf jaar zestien agenten met een migratieachtergrond zich schuldig hebben gemaakt aan integriteitsschendingen. Wij willen beter bestuderen wat daarvoor de triggers zijn geweest. Maar dat geldt ook voor die 24 zaken waar het ging om autochtone dienders.

Aan de andere kant is er de angst rond het stigma van positieve discriminatie. Soort:

Er zijn collega’s met een migratieachtergrond die willen dat ik ophoud over diversiteit. Die zeggen: ik doe gewoon mijn werk, op grond van mijn kwaliteiten, ik wil gewoon one of the guys zijn. Dat begrijp ik heel goed. Op het moment dat we een collega met een Turkse achtergrond aanstellen als teamchef, dan wordt in de wandelgangen gezegd: ja, dat is zeker omdat hij Turks is. Dat is heel vervelend. Daar praten we ook met die collega’s over.

Lees hier het hele artikel

cc-foto: Bas Bogers

Geef een reactie

Laatste reacties (42)