28

Nationale politie pakt minder goed uit dan gehoopt

Burgemeesters ergeren zich aan houding minister Opstelten

Een half jaar geleden werd de nationale politie opgericht door minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD). Nu, slechts luttele maanden verder, is er vooral veel irritatie tussen de minister en burgemeesters. Oorzaak: het is onduidelijk wie er over de inzet van de politie gaat. Dat meldt NRC Handelsblad op basis van een rondgang langs de burgemeesters.

De minister zou zich te veel bemoeien met de werkzaamheden van de burgemeesters. Vanaf 1 januari is de minister verantwoordelijk voor de ‘beheerstaak’ van de politie. Denk hierbij aan financiën, materieelinkoop en arbeidsvoorwaarden. Op die dag kreeg Nederland als opvolger van de 25 regionale politiekorpsen en het Korps Landelijk Politiediensten een nationale politie.

Opstelten benadrukt nu dat de burgemeesters gaan over de inzet van de agenten, maar in de praktijk schijnt dat wel eens anders uit te pakken. Onder meer burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) van Eindhoven doet in NRC zijn beklag. NRC schrijft:

Volgens hem bepaalt Opstelten niet alleen de prioriteiten van de politie, maar stelt hij ‘zelfs de manier waarop de politie met zaken om moet gaan’ vast. Van Gijzel noemde de nationale politie onlangs ‘een gecentraliseerde moloch’. De burgemeesters krijgen bijval van commissaris van de koning Verbeek in Flevoland. Volgens hem zijn er ‘stevige signalen’ dat de relatie tussen de lokaal verantwoordelijken voor de veiligheid en de minister ‘bepaald niet optimaal’ is.

Ook zou het reguliere overleg tussen de minister en nationale korpschef Bouman met de burgemeesters die hun collega’s vertegenwoordigen uiterst moeizaam verlopen. Burgemeester Noordanus van Tilburg noemt het “veel te hapsnapperig”, burgemeester Schneiders van Haarlem zegt: “Opstelten zou er goed aan doen het overleg serieuzer te nemen.” Bouman is zich bewust van de wrevel: “Ik zie ook de irritatie.”

In een reactie hierop laat de minister weten dat “het overleg inderdaad nog op vlieghoogte moet komen. Maar het moet en zal een succes worden.”

NRC: Opstelten wekt irritatie burgemeesters over politie-inzet

Geef een reactie

Laatste reacties (28)