Laatste update 09:44
75

Navo-defensie Baltische staten te zwak voor Russische aanval

De aanwezigheid van Navo-troepen in de Litouwen, Estland en Letland is te gering om een eventuele Russische invasie tegen te houden. Die zorgwekkende conclusie staat in het rapport ‘De Toekomst van de Navo en de veiligheid van Europa’ dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) op verzoek van het kabinet heeft opgesteld.

Ter verdediging van onder meer de Baltische staten is er weliswaar een reactiemacht van 45.000 soldaten maar die zijn niet in de landen zelf aanwezig. Bij een eventuele bliksemaanval zullen de 3260 militairen, waaronder 270 Nederlanders, die in de landen gestationeerd zijn niet in staat zijn voldoende tegenstand te bieden. Als de Baltische staten binnen 60 uur onder de voet worden gelopen staat de defensieorganisatie voor een voldongen feit.

De Volkskrant schrijft:

Om te voorkomen dat de Baltische Staten bij een verrassingsaanval onder de voet worden gelopen, acht de AIV het noodzakelijk dat ‘de voorwaarts ontplooide Navo-eenheden daar aanmerkelijk worden versterkt’. Gedacht wordt aan ‘een roterende eenheid van brigadesterkte’ in elk van de drie Baltische Staten. Dit komt neer op 9 tot 15 duizend Navo-militairen. In plaats van de huidige 3.260 Navo-militairen die daar nu op rotatiebasis aanwezig zijn. Tenminste een verdrievoudiging dus.

Minister van Defensie Ank Bijleveld overlegt komende dinsdag met de Europese Defensieministers in Brussel.

cc-foto: NATO

Geef een reactie

Laatste reacties (75)