Laatste update 15:58
103

NCTV waarschuwt voor mogelijk extreemrechtse terreur

De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) heeft het dreigingsniveau voor terroristische aanslagen verlaagd van 4 naar 3. “Dat betekent dat de terroristische dreiging aanzienlijk is.” Reden voor de verlaging is de drastische afname van jihadistische aanslagen in Europa. In de jaren 2015-2017 vonden er tientallen terroristische aanslagen van islamisten plaats, dat is nu niet meer het geval, alleen sporadisch vinden er nog aanslagen plaats, aldus de NCTV. Zo werden er in november twee mannen opgepakt in Zoetermeer die verdacht worden van het voorbereiden van een jihadistische aanslag.

Er duikt echter gevaar uit een andere hoek op constateert de nationale terreurbestrijder:

Hoewel de grootste dreiging tegen Nederland komt uit de jihadistische hoek, is ook een rechts-terroristische aanslag niet ondenkbaar. Rechts-extremistische groepen zijn nauwelijks georganiseerd, maar het is mogelijk dat een eenling radicaliseert en tot een rechts-extremistisch geïnspireerde geweldsdaad overgaat. Copy-cat gedrag is een risico: de aanslag in Christchurch (maart 2019) inspireerde anderen tot aanslagen, zoals die in El Paso.

De dienst spreekt in het rapport van een reëel risico:

De daders van El Paso, Oslo en, meest recent, Halle hebben zich sterk laten inspireren door de rechts-terroristische aanslag van Brenton Tarrant in Christchurch. Daarmee is het in DTN 50 gesignaleerde gevaar voor copy-cat gedrag als gevolg van de aanslagen in Nieuw-Zeeland een reëel risico geworden. Zowel de aanslagpleger van El Paso (20 doden) als die van Oslo had, net zoals Tarrant, de aanslagen aangekondigd op een internationaal internetforum. En ook zij gebruikten de in rechts-extremistische kringen populaire ‘omvolkingstheorie’ om hun rechts-terroristische aanslagen te onderbouwen. De centrale these van de ‘omvolkingstheorie’ is dat er een grote demografische vervanging gaande is van Europese ‘stamvolken’ in de Westerse wereld door de toename van het aantal migranten die wordt veroorzaakt door een doelbewuste migratiepolitiek van de politieke elite.

De ‘omvolkingstheorie’ wordt onder meer verspreid door FvD-Kamerlid Thierry Baudet en de PVV.

Ook in Nederland zijn er signalen over radicaliserende personen met rechts-extremistische oriëntatie. Het kan mede daarom niet worden uitgesloten dat daardoor een Nederlandse eenling al dan niet via internet radicaliseert en tot een terroristische daad overgaat.

In het rapport van de NCTV wordt ook de aandacht gevestigd op de rol van het AD bij de polarisatie rond het boerkaverbod:

Net voor de invoering van het verbod op 1 augustus 2019 nam op sociale media de aandacht voor de wet ineens sterk toe na berichtgeving van het Algemeen Dagblad waarin door een woordvoerder van het Openbaar Ministerie werd bevestigd dat een burgerarrest van nikabdraagsters was toegestaan. Een tweet van Geert Wilders (818.000 volgers) waarin de PVV-leider begrip toonde voor dat soort initiatieven zorgde voor online spanningen tussen voor- en tegenstanders van de wet omdat op sommige rechts-populistische social media-pagina’s werd gezinspeeld op burgerarresten en andere vormen van eigenrichting. In reactie hierop kwamen jihadisten en salafisten met uiteenlopende (online) initiatieven zoals de invoering van ‘buurtwachten’.

Volgens de NCTV trachten rechtsextremisten ook te infiltreren in de boze boerenbeweging maar boeken ze daarbij weinig succes.

Geef een reactie

Laatste reacties (103)