36

‘Nederland aan verliezende hand in strijd tegen kanker’

Doelstellingen voor bestrijding van kanker in Nederland bij lange na niet gehaald

Steeds meer Nederlanders worden getroffen door kanker en de sterfte als gevolg van ziekte ligt in Nederland hoger dan het Europees gemiddelde. Dat stelt het Nationaal Programma Kankerbestrijding op basis van onderzoek.

Het Nationaal Programma Kankerbestrijding schrijft op de eigen site:

Uit de NPK Monitor die vandaag uitkomt blijkt dat steeds meer Nederlanders kanker krijgen. Bovendien is de sterfte als gevolg van kanker in Nederland hoger dan gemiddeld in Europa. Dat komt onder andere door een hoge sterfte aan rokengerelateerde kankers. Dit is het gevolg van het hoge aantal rokers in Nederland, wat de laatste jaren niet is gedaald. 

Het Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK) constateert dat de in 2006 gestelde doelstellingen voor bestrijding van kanker in Nederland bij lange na niet zijn gerealiseerd. In 2006 heeft het programma zich een aantal doelen gesteld voor 2010. Bijvoorbeeld minder gevallen van kanker, een betere naleving van medische richtlijnen, een betere opkomst bevolkingsonderzoek borstkanker en een hogere vijf-jaarsoverleving. Ook zijn ambities geformuleerd voor factoren die kanker veroorzaken: minder rokers, meer groente en fruit consumptie en minder overgewicht. 

NPK constateert dat kanker juist toeneemt. Uit de laatste gegevens (2007) blijkt dat bij 86.162 mensen kanker werd vastgesteld, 2362 meer dan in het jaar daarvoor. Een deel van die toename wordt verklaard doordat de groep ouderen groeit. Zorgwekkend is echter dat veel kanker voorkómen had kunnen met een gezondere leefstijl.

Geen van de NPK doelstellingen op het gebied van gezonder leven is gerealiseerd. Zo wordt 30% van de sterfte door kanker veroorzaakt door roken, maar het aantal rokers in Nederland is nu nog net zo hoog als bij de start van het programma. Het aantal gevallen van longkanker in Nederland, wat vooral wordt veroorzaakt door roken en meeroken, neemt in Nederland nog steeds toe, vooral bij vrouwen. 

Een paar doelstellingen zijn wel gerealiseerd. Zo is de opkomst bij borstkankerscreening verbeterd, worden richtlijnen beter nageleefd en is de kans op recidive bij borstkanker verminderd. Over de hele linie is de voortgang echter onvoldoende. 

Dr. Renée Otter, binnen NPK verantwoordelijk voor de NPK-monitor: “Kanker wordt vaak veroorzaakt doordat mensen roken, te weinig groente en fruit eten, te weinig bewegen en te dik zijn. Helaas slagen we er niet goed in om gezonder te leven: het aantal rokers daalt niet en er zijn zelfs meer mensen te dik dan bij de start van het programma. Als we kanker echt willen bestrijden, moeten we wat aan die leefstijl gaan doen.”

Download hier de NPK Monitor (pdf)

cc-foto: Shaun Dunmall

Geef een reactie

Laatste reacties (36)