59

Nederland aast op zetel Verenigde Naties

Koning Willem-Alexander benadrukt in speech Algemene Vergadering de waarde en rol van Nederland in internationale politiek

Koning Willem-Alexander heeft maandagavond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. In zijn speech pleitte hij onder meer voor meer inbreng van landen in Afrika. De samenstelling van de Veiligheidsraad zou niet meer van deze tijd zijn.


De VN telt in totaal 15 zetels, waarvan vijf permanent door China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden ingevuld. De overige zetels rouleren jaarlijks. Nederland aast op een lidmaatschap voor de periode 2017-2018, zo liet de koning in zijn speech weten.

Om de kandidatuur van Nederland kracht bij te zetten, wees Willem-Alexander op de rol van Nederland in de internationale politiek. NOS schrijft daarover:

De koning benadrukte dat Nederland zich hard maakt voor rechtvaardigheid en zei trots te zijn op de positie van Den Haag als wereldhoofdstad van internationaal recht […] De koning memoreerde ook dat Nederland in de afgelopen decennia heeft deelgenomen aan 63 VN-missies, waarbij in totaal 125.000 militairen en burgers zijn ingezet. Hij vertelde dat hij onlangs de Nederlandse militairen heeft bezocht die in Mali de orde bewaken.

Ook sprak de koning zijn zorgen uit over de vluchtelingencrisis waar Europa mee te kampen heeft. In zijn speech wijst hij erop dat Nederland wereldwijd één van de gulste gevers is. “We kunnen niet de andere kant op kijken”, zei hij.

Geef een reactie

Laatste reacties (59)