82

Nederland bij VN aangeklaagd wegens ‘afrofobie’

Rutte wees erkenning als groep voor burgers met Afrikaanse wortels af ... 

'Onwetendheid Nederlanders maakt probleem alleen maar groter'

In Genève vergadert de VN deze maand over de internationale conventie ter bestrijding van alle vormen van racisme. Nederland is een van de landen die daarbij op het matje wordt geroepen, onder meer vanwege het instandhouden van de omstreden Zwarte Piet figuur. Maar ook het etnisch profileren door de politie wordt aan de kaak gesteld. De klagers stellen dat er in Nederland sprake is van afrofobie en dat burgers met Afrikaanse roots niet als groep worden erkend.

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en het Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden (NMNS) hebben rapporten ingediend die racisme, discriminatie en afrofobie in Nederland blootleggen. Afrofobie is een begrip dat in Nederland nauwelijks bekend is maar dat is volgens de indieners nu juist het probleem. Het gebrek aan erkenning voor de Afrikaanse diaspora leidt juist tot racistische praktijken. In het rapport, ingezonden door het Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden, worden de VN gewezen op het gebrek aan kennis over afrofobie in Nederland, discriminatie en vooroordelen gericht op mensen van Afrikaanse oorsprong. Zo wordt gesteld dat de onwetendheid over afrofobie ervoor zorgt dat burgers met Afrikaanse wortels niet optimaal gebruik kunnen maken van wettelijke bescherming tegen discriminatie. Het NSM heeft bijvoorbeeld een aanvraag gedaan voor anti-discriminatiebeleid specifiek gericht op mensen van Afrikaanse herkomst. Daarop antwoordde premier Rutte dat het kabinet burgers niet ‘als groep beoordeelt maar als individu’. Dat antwoord is in tegenspraak met het bestaande beleid dat specifiek gericht is op anti-semitisme, homo- en transgenderfobie en islamofobie.

Een van de voorbeelden van afrofobie in het rapport is de omstreden figuur van Zwarte Piet. Zelfs geweldloos protest tegen die praktijk is niet toegestaan. In het rapport zijn foto’s opgenomen die tonen hoe een tegenstander van Zwarte Piet tijdens een geweldloos protest met grof geweld gearresteerd wordt.

Het etnisch profileren van minderheden door politie – waar in 2013 een uitgebreid rapport van Amnesty International over verscheen – wordt ook een symptoom van afrofobie genoemd. Andere onderwerpen die tijdens de zitting aan bod komen zijn het vluchtelingenbeleid en discriminatie op de werkvloer in Nederland.

Tijdens de conventie zullen overigens meerdere landen getoetst worden om te zien of zij zich aan de VN-verdragen betreffende de rechten van de mens houden. Nederland is komende dinsdag en woensdag aan de beurt.

Geef een reactie

Laatste reacties (82)