14

Nederland blundert met havenproject Guatemala

9 miljoen euro aan ontwikkelingsgeld helpt bevolking verder de armoede in

Nederland investeerde 9 miljoen euro aan ontwikkelingsgeld in de modernisering van de haven van het Guatemalteeks vissersdorp Champerico. Voorwaarde daarvoor was dat het Nederlandse bedrijf Van Oord ACZ Marine Contractors de werkzaamheden zou uitvoeren. Kort nadat het bedrijf vertrok, slibte de haven dicht en zijn de vissers in het dorp nog armer geworden dan ze eerst waren.

De Guatemalteekse vicepresident Rafael Espada meent dat de berekeningen die Van Oord maakte, slecht zijn uitgevoerd. Van Oord en Haskoning, het Nederlandse adviesbureau dat toezicht hield op het project, willen niet reageren. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verklaart dat het contract tussen de Guatemalteekse havenautoriteit Epnac en de Nederlandse bedrijven ‘volledig en naar tevredenheid is uitgediend’.

Pas daarna zijn door onvoorziene omstandigheden, namelijk overmatige zandophoping, de problemen ontstaan”, aldus de woordvoerder in de Volkskrant.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bekostigde in 2005 de studie naar de haalbaarheid van het project. Het betrekken van het bedrijfsleven bij ontwikkelingsprojecten is de afgelopen jaren een speerpunt geworden van het Nederlandse ontwikkelingsgeld. Het bedrag voor de studie, 220 duizend euro, werd daarom grotendeels door de Nederlandse overheid betaald.

De omstandigheden in de haven zijn erg verslechterd. De gemoderniseerde haven zou de economie een enorme impuls geven en heeft dit ook een tijdje gedaan, maar is nu eerder een kostenpost geworden waar de regio failliet aan dreigt te gaan. Herstelwerkzaamheden kosten zo’n 18 miljoen euro in het project waarin de Guatemalteekse regering zelf 29 miljoen euro investeerde.

Luis Prado, de directeur van de lokale havenautoriteit is uit zijn woonplaats gevlucht omdat de boze bevolking hem achterna zit, schrijft de Volkskrant.  De directeur is woedend op de Nederlandse bedrijven Van Oord en Haskoning.

De haalbaarheidsstudie is slecht gedaan. Van experts zou je verwachten dat ze zandophopingen kunnen voorzien.

Ook de vissersbond van Champerico is furieus. Directeur Abraham Serrano:

De vissers zijn woedend en slechter af dan voorheen. De haven ligt vol zand en we moeten de bootjes door het slijk naar de zee slepen om ons werk te kunnen doen. Dat is zwaar werk en kost ons minstens een half uur per boot.

Lees meer in het artikel van de Volkskrant: Nederlands havenproject Guatemala mislukking
cc-foto: Dave Kent

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (14)