8

Nederland doet bitter weinig voor zieke asielzoekers

Rijk ving in drie jaar tijd maar 10 ernstig zieke mensen op

Het Rijk vangt nauwelijks ernstig zieke uitgeprocedeerde asielzoekers op, ook al is het daartoe wel verplicht. Dit blijkt uit cijfers in de ‘eindevaluatie pilot buitenlandse daklozen’, een rapportage van de gemeente Utrecht.

Meer dan zeshonderd verzoeken ontving het Rijk de afgelopen drie jaar, meldt NRC Handelsblad donderdag. Daarvan werd 1,6 procent gehonoreerd; tien asielzoekers kregen opvang bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

“Schokkend”, zegt de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66, Volksgezondheid). Het Rijk “moet haar verantwoordelijkheid nemen”. Hij wijst op een uitspraak van het Europees Comité van twee weken geleden, waarin het stelt dat de staat opvang, voedsel en kleding aan mensen zonder verblijfsvergunning moet bieden.

Maar ook de Nederlandse wetgeving stelt sinds 2010 dat zieke uitgeprocedeerde asielzoekers opvang moeten krijgen tijdens de medische procedure in afwachting van een beslissing. De gemeente Utrecht hierover in haar  evaluatie:

“Deze route werkt minimaal. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, maar ook de G4 steden en de LOGO gemeenten (gemeenten met noodopvang) blijven bij het Rijk pleiten voor een sluitende aanpak. Het op straat zwerven van kwetsbare asielzoekers in gemeenten zou tot het verleden moeten behoren.

Het Utrechtse rapport noemt voorbeelden van asielzoekers die op straat worden aangetroffen, mensen met zware psychische problematiek en trauma’s, soms suïcidaal.

De Nationale Ombudsman schreef eerder al dat de weg naar hulp voor asielzoekers te veel drempels kent. Zieke asielzoekers moet gedetailleerde medische documentatie aanleveren: medische verklaringen, recente onderzoeken door behandelaars en paspoort of identiteitspapieren.. Asielzoekers hebben over deze documenten vaak geen beschikking.

Gemeenten en het Rijk zijn in gesprek over een oplossing van het probleem, aldus NRC.

NRC: Rijk voldoet niet aan opvangtaak ernstig zieke asielzoekers

Foto-cc: Hannes de Geest

Geef een reactie

Laatste reacties (8)