270

Nederland doet het slecht in de EU

Oppositie roept om koerswijziging ... Minister Kamp (VVD): 'Cijfers hoopgevend, doorgaan met bezuinigen' ... Eurozone uit recessie: Groei in meeste landen, forse krimp in Nederland

Terwijl veel landen in de EU opkrabbelen en groei vertonen, is Nederland minstens even slecht af als bekende probleemlanden als Portugal en Italië. Dat blijkt uit de jongste economische cijfers. Het Nederlandse CBS en CPB zijn somber over de economie in Nederland. Ze voorspellen een verdere groei van de werkloosheid en toename van het begrotingstekort.

EUstat statistiek

De NOS meldt:

De Franse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met een half procent gegroeid. Dat is de hoogste groei sinds begin 2011. Met de groei klimt Frankrijk uit een recessie. (…) Ook in Duitsland groeide de economie afgelopen kwartaal, met 0,7 procent. De uitgaven van consumenten en die van de overheid groeiden. Ook werd er meer geëxporteerd.

De Eurozone klimt met de groeicijfers uit de langste recessie van de afgelopen 40 jaar. De groei van Frankrijk verrast critici van president François Hollande. De rekenmeesters van Griekenland zien zelfs een sprankje hoop in Griekenland, al wordt dat land niet meegenomen in de kwartaaloverzichten van Eurostat. Ook Portugal vertoont in vergelijking met het vorige kwartaal verbetering. Italië en Spanje remmen de krimp af. 

Nederland daarentegen zakt dieper in weg de recessie omdat overheid en burgers minder geld uitgeven. Het CBS stelt:

Huishoudens hebben in het tweede kwartaal 2,4 procent minder besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De consumptie krimpt nu al ruim twee jaar. Huishoudens gaven vooral minder uit aan duurzame goederen zoals auto’s, kleding en meubels. Ze kochten ook minder voedings- en genotmiddelen. Wel gaven ze door het relatief koude voorjaar meer uit aan aardgas dan verleden jaar. 

De consumptie door de overheid kromp met 0,5 procent. Dit is volledig toe te schrijven aan de teruggelopen uitgaven aan het openbaar bestuur. Aan zorg is wel meer uitgegeven dan vorig jaar.

Voor de komende tijd ziet het er somber uit omdat als gevolg van de neerwaartse spiraal ook de werkloosheid oploopt:

In het tweede kwartaal van 2013 waren er 147 duizend banen van werknemers minder dan een jaar eerder. Dit is een daling van 1,9 procent en de grootste daling sinds de start van de kwartaalreeks in 1995. In alle bedrijfstakken is de werkgelegenheid teruggelopen. Het banenverlies was het grootst in de bouw en de zakelijke dienstverlening. In beide takken gingen 28 duizend banen verloren. In de handel, vervoer en horeca kromp de werkgelegenheid met 24 duizend banen.

Het CPB, waar het kabinet de begroting op baseert, heeft de verwachtingen naar beneden bijgesteld:

Het Centraal Planbureau is somberder over de ontwikkeling van de economie. Het voorziet voor volgend jaar een economische groei van 0,75 procent. In juni ging het CPB nog uit van een groei van 1 procent. Ook het groeicijfer voor dit jaar is naar beneden bijgesteld.

De gevolgen van de nieuwste bezuinigingsbommen van het kabinet Rutte II zijn nog niet meegenomen in de voorspellingen van het CPB.

Nobelprijswinnaar Paul Krugman: Nederland doet het precies verkeerd

Update 14:10

De oppositie reageert hard op de slechte positie van Nederland. Jesse Klaver van GroenLinks zegt:

Het grootste probleem van Nederland is niet het begrotingstekort maar de groeiende werkloosheid. Het aantal werklozen blijft onverminderd door stijgen terwijl er in tien jaar tijd niet zo weinig vacatures zijn geweest. Toch trekt het kabinet zich daar weinig van aan en richt ze zich alleen op extra bezuinigen. Topprioriteit moet zijn om nu mensen aan het werk te helpen, het begrotingstekort terug brengen is een zaak van langere termijn.

SP-Kamerlid Arnold Merkies:

De kortzichtige bezuinigingspolitiek zorgt ervoor dat Nederland op bijna alle lijstjes inmiddels onderaan bungelt. Als je om je heen kijkt zie je dat in de meeste landen de economie langzaam opkrabbelt. In Nederland zakken we echter steeds verder weg, als gevolg van steeds verder oplopende bezuinigingen en daardoor toenemende onzekerheid. Duitsland, Frankrijk en Engeland, die vandaag ook cijfers over hun economie publiceerden, lieten een bescheiden economische groei zien terwijl Nederland nog steeds in een recessie verkeert. Dat geldt ook voor de werkloosheid. Terwijl deze in de landen om ons heen daalt, blijft de werkloosheid in ons land maar stijgen. Je kunt dus niet meer spreken van een Europees probleem, maar van falend Nederlands beleid. Dankzij de keuzes van dit kabinet hebben mensen hier steeds minder te besteden. Alleen in Portugal en Griekenland zijn de reële lonen de afgelopen jaren harder gedaald. Mensen geven steeds minder uit en ook bedrijven durven amper te investeren omdat ze hun producten niet kwijt kunnen.”

Merkies wijst op de dramatische daling van consumentenbestedingen en een terugval van bedrijsinvesteringen met maar liefst 11,25 procent. “Hier zijn de aangekondigde bezuinigingen van 6 miljard euro nog niet eens in verwerkt. Als het kabinet stoïcijns deze bezuinigingen doorzet en alle adviezen van experts in de wind slaat komen we nooit van deze crisis af.”

D66-Kamerlid Wouter Koolmees:

Het kabinet heeft het op orde brengen van de overheidsfinanciën onderschat. We kunnen vandaag constateren dat het het kabinet niet is gelukt om orde op zaken te stellen. Er zouden 10 miljard aan bezuinigingen moeten komen om het tekort onder de 3% te brengen. Ik vraag Rutte te stoppen met steeds maar weer nieuwe korte termijn maatregelen te nemen. Het kabinet zal nu eindelijk eens met een goed plan met een breed draagvlak moeten komen om onze economie structureel te versterken!

Geert Wilders twittert:

“Economische cijfers catastrofaal. Werkloosheid breekt alle records. Rutte kampioen banenvernietigen. #ruttemoetweg

De PvdA wil niet dat er meer bezuinigd gaat worden dan de reeds geplande zes miljard, meldt de NOS:

PvdA-Kamerlid Nijboer denkt dat met 6 miljard volgend jaar het begrotingstekort niet onder de 3 procent zal komen. “Maar 3 procent is voor de PvdA nooit heilig geweest,” zegt hij naar aanleiding van de recente cijfers van het CBS en het CPB. De PvdA maakt zich vooral zorgen over de oplopende werkloosheid. De regeringspartij wil dat het kabinet met investeringen komt om de werkloosheid te bestrijden. “Behalve het gezondmaken van de begroting is ook een investeringsagenda nodig.

Minster van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) ziet het als enige niet zo somber:

De economische krimp vlakt in het tweede kwartaal verder af en de lichte groei van de export is hoopgevend. Het feit dat de Franse en Duitse economie weer groeien is goed voor de vooruitzichten van de Nederlandse exportsector. Voor herstel van de economie is het noodzakelijk dat het kabinet doorgaat met het doorvoeren van hervormingen die de economie versterken en het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

Geef een reactie

Laatste reacties (270)