122

‘Nederland één van Europa’s vuilste landen’

Bewering kabinet-Rutte dat Nederland voorop loopt op gebied van duurzaamheid, klopt niet

Nederland is één van de vuilste landen van Europa. Dat blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hoewel de uitstoot van schadelijke stoffen jarenlang is gedaald, begint de afname af te vlakken en in sommige gevallen zelfs weer toe te nemen. Dat schrijft NRC Handelsblad.

Volgens de krant staan de cijfers haaks op de beweringen van kabinet-Rutte, dat Nederland voorop zou lopen op het gebied van duurzaamheid, zoals minister Verhagen (Economische Zaken, CDA) bij de presentatie van de Green Deals nog verklaarde.

Stichting Natuur en Milieu heeft een rapport gepubliceerd waaruit, op basis van acht milieu-indicatoren, blijkt dat het slecht gesteld is met Nederland. NRC schrijft over de gesteldheid van de kwaliteit van lucht, bodem en water:

Nederland scoort steeds slecht. De concentratie stikstof in de bodem hoort tot de hoogste in Europa, als gevolg van het nog steeds grote mestoverschot. Nederland heeft het smerigste oppervlaktewater. Verhoudingsgewijs sterven veel mensen vroegtijdig als gevolg van hoge concentraties fijnstof in de lucht. De gezondheidsschade loopt in de miljarden euro’s.”

Kabinet-Rutte heeft oktober vorig jaar de milieu- en klimaatambities terug geschroefd, onder het mom ‘Nederland hoeft niet voorop te lopen in Europa’, maar nu blijkt dat Nederland nooit een voorloper is geweest. Het huidige kabinet heeft volgens de stichting met de maatregelen natuur en milieu juist benadeeld. Zo is de groenregeling voor banken ingeperkt, de subsidie voor zonnepanelen geschrapt, de maximumsnelheid op sommige snelwegen verhoogd naar 130 kilometer per uur, het budget voor waterbeheer gesnoeid en de belasting op plastic verpakken wordt afgeschaft.

NRC: ‘Nederland behoort tot de vuilste landen van Europa’

Zie je kans schoon in: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

cc-foto: Patrick Rasenberg

Geef een reactie

Laatste reacties (122)