Laatste update 13:53
22

‘Nederland haalt energiedoelstellingen niet’

De Europese doelstellingen voor duurzame energie die zijn gesteld voor 2020 gaat Nederland niet halen. Dat staat in een voortgangsrapport van de Europese Commissie. Nederland loopt nu al te ver achter om de doelstellingen te kunnen halen. In 2020 zou de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent verminderd moeten zijn, ook zou 14 procent van alle energie uit duurzame bronnen moeten komen. De aankondiging van de Europese Commissie dat Nederland haar doelstellingen niet gaat halen, heeft desondanks geen gevolgen. Er staat geen straf op. Volgens het ministerie van Economische Zaken is het rapport van de EC gebaseerd op oude cijfers en zou de energietransitie stukken sneller gaan dan in Europa wordt gedacht. “Uit de Nationale Energieverkenning van 2016 (opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland, het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS) blijkt dat we de doelstellingen wel gaan halen”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Ook Luxemburg, Ierland en het Verenigd Koninkrijk lopen achter op schema. Al is Nederland al jaren één van de slechts scorende landen van Europa op het gebied van duurzame energie. “Van oudsher is Nederland een olie- en gasland. Pas sinds het Energieakkoord uit 2013 begint duurzame energie op stoom te komen met onder meer de windmolenparken in de Noordzee, maar het heeft allemaal nog wat jaren nodig”, aldus NOS-verslaggever Henrik-Willem Hofs.

Partij van de Dieren-Kamerlid Esther Ouwehand diende een motie in waarin ze oproept tot het nakomen van afspraken over het klimaat. Een meerderheid van de Kamer heeft de motie echter verworpen. Onder hen: SGP, PVV, ChristenUnie, PvdA, CDA en VVD.

Oud-minister van Milieubeheer, Jacqueline Cramer schrijft in Trouw dat we technisch gezien in staat zijn om onze energie snel te verduurzamen. Het vergt wel dat we anders moeten leren denken. Cramer:

Mijn advies aan een nieuw kabinet is om op de lange termijnn een energie- en klimaatbeleid vast te leggen in wetgeving, met daarin per sector specifieke verplichtingen. Om vernieuwing te bevorderen, blijven innovatiegelden en ondersteunende maatregelen nodig. Maar de daadwerkelijke verandering realiseren wij met zijn allen in het land. Daar zit de kracht van de verandering.

Geef een reactie

Laatste reacties (22)