267

Nederland in driedubbele dip

Economie voor derde keer in vier jaar in recessie ... Oorzaak: minder investeringen, minder consumptie ... Lichtpunt: export groeit nog

Voor de derde keer in vier jaar tijd is Nederland in een recessie beland. Er is sprake van een recessie wanneer bij twee kwartalen op rij sprake is van economische krimp. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kromp de economie in het laatste kwartaal van 2012 met 0,2 procent, ten opzichte van het derde kwartaal.


Toch is er ook goed nieuws. De export blijft groeien, het laatste kwartaal van 2012 met 3,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Met name de uitvoer van aardgas, aardolieproducten en chemische producten was in het vierde kwartaal hoger.

Minder investeringen
De recessie wordt onder meer veroorzaakt doordat er minder wordt geïnvesteerd. In vaste activa is ten opzichte van een jaar eerder 5,2 procent minder geïnvesteerd.

De consumptie van huishoudens krimpt al bijna twee jaar op rij. Huishoudens hebben in het vierde kwartaal 2,3 proces minder besteed dan een jaar eerder. De consumptie van de overheid daarentegen, steeg wel: de overheid besteedde 1,1 procent meer dan het jaar ervoor.

Het aantal banen van werknemers is in het vierde kwartaal dramatisch gedaald tot het niveau van 2007. Het CBS schrijft hierover:

Het aantal banen van werknemers daalde in het vierde kwartaal met 18 duizend ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder waren er 93 duizend banen minder. Dit is een daling van 1,2 procent. In alle bedrijfstakken daalde of stagneerde het aantal banen in het vierde kwartaal. In het derde kwartaal van 2012 was er in een aantal bedrijfstakken nog lichte groei. Gemiddeld over heel 2012 waren er 63 duizend banen minder dan in 2011. Het aantal banen is hiermee gedaald tot het niveau van 2007.

2012
Over heel 2012 kromp de economie met 0,9 procent. In totaal was de consumptie door huishoudens 1,4 procent lager, werd er 4,7 procent minder geïnvesteerd, groeide de consumptie door de overheid met 0,7 procent en de uitvoer met 3,1 procent. In 2011 groeide de economie nog met 1,0 procent. Het belangrijkste verschil: in 2011 namen de investeringen nog toe.

Duitsland en Frankrijk
Ook de Duitse economie, de grootste van Europa, is in het vierde kwartaal van 2012 met 0,6 procent op kwartaalbasis gekrompen. Trouw schrijft hierover:

Economen hadden in doorsnee voorspeld dat de Duitse economie met 0,5 procent zou krimpen. In het derde kwartaal was nog sprake van een groei met 0,2 procent. Duitsland had in het afgelopen kwartaal vooral last van een afzwakkende export door de onrust in de eurozone. Inmiddels zijn er weer tekenen dat de Duitse economie herstelt van de teruggang in de afgelopen periode.”

Over heel 2012 groeide de Duitse economie met 0,7 procent, na een groei van 3 procent in 2011.

De Franse premier Jean-Marc Ayrault heeft woensdagavond laten weten dat Frankrijk de 3 procentnorm niet zal halen. De France economie is meer gekrompen dan verwacht. Tot nu toe hield François Hollande vol zich aan de norm te kunnen en zullen houden. Het bruto binnenlands product daalde in Frankrijk in de vierde kwartaal met 0,3 procent. Over heel 2012 lijkt Frankrijk te maken te hebben met een nulgroei. Voor het komende kwartaal wordt groei verwacht, waardoor het ternauwernood aan een recessie ontsnapt.

NOS: Nederland opnieuw in recessie

CBS: Economie verder gekrompen

Geef een reactie

Laatste reacties (267)