50

Nederland krijgt 7.214 vluchtelingen extra

Nieuwe verdeelsleutel zorgt voor kleine stijging Nederlands aandeel. Baltische staten worden ontzien

Nederland moet van de Europese Commissie 7.214 extra asielzoekers toelaten. Dit aantal komt bovenop het eerder door de Commissie besloten aantal van 2.047. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke verdeelsleutel om 120.000 vluchtelingen over de EU-lidstaten te verdelen.

Woensdag wordt het plan pas gepresenteerd door Europese commissievoorzitter  Jean-Claude Juncker en zijn eurocommissaris Frans Timmermans. De Volkskrant heeft het plan echter nu al in handen. 

De EU-landen zijn aanvankelijk overeengekomen de komende twee jaar 32.256 asielzoekers over te nemen van Italië en Griekenland. Omdat het aantal met name Syrische vluchtelingen de laatste weken fors is toegenomen, wil Brussel nu de eerder gemaakte afspraken bijstellen. 

Voor Nederland houdt dat in dat het aandeel op te vangen asielzoekers met 0,8 procent stijgt. Het leeuwendeel van de asielzoekers komt echter in Duitsland (31.443) en Frankrijk (24.031) terecht. Andere koplopers zijn Spanje (14.931) en Polen (9.287). Ook valt in het nieuwe plan te lezen welke vergoeding hier tegenover staat: de ontvangende landen krijgen 6000 euro per opgenomen asielzoeker. Italië, Griekenland en Hongarije ontvangen 500 euro voor de reiskosten voor iedere vertrekkende vluchteling. 

Opvallend is dat de Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen, in het nieuwe plan nog maar de helft van het eerder overeengekomen aantal mensen zullen opvangen. Hiermee lijkt de Commissie rekening te hebben gehouden met de enorme weerstand in deze landen om meer mensen op te vangen, zodat ook zij straks voor het nieuwe commissievoorstel zullen stemmen. Behalve de Baltische staten, nemen ook Tsjechië, Slowakije, Portugal, Malta en Luxemburg minder asielzoekers op. 

Behalve de nieuwe verdeelsleutel, zal woensdag ook een actieplan worden gepresenteerd om de terugkeer te bespoedigen van mensen die geen verblijfsvergunning krijgen. Op dit moment vertrekt minder dan 40 procent van de uitgeprocedeerden, vaak omdat er simpelweg geen plek is om naar terug te keren. De Commissie wil met meer Afrikaanse en Arabische landen afspraken maken over het terugnemen van uitgeprocedeerde landgenoten. Volgens het nieuwe plan kunnen de landen die meewerken rekenen op extra financiële hulp en handelsvoordelen. Daarnaast zal de Commissie sneller meewerken aan studentenuitwisselingen en tijdelijke werkvergunningen.

cc-beeld: Takver

Geef een reactie

Laatste reacties (50)