27

Nederland krijgt raadgevend referendum

Eerste stap naar correctieve en dus bindende volksraadpleging ... Minister Plasterk: Referendum moet laatste redmiddel zijn, geen standaard procedure

De Eerste Kamer stemde dinsdagmiddag in met de invoering van een raadgevend referendum. Deze niet bindende volksraadpleging moet een opstap zijn naar een correctief referendum, dat wel bindend is, maar daarom ook een wijziging van de grondwet vereist.

De wetsvoorstellen voor de referenda waren ingediend door PvdA, D66 en GroenLinks. De fracties van PvdA, PVV, GroenLinks, SP, D66, Partij voor de Dieren, OSF en 50PLUS stemden voor, de fracties van VVD, CDA, SGP en ChristenUnie tegen.

Het raadgevend referendum krijgt een opkomstdrempel van 30 procent van de stemgerechtigden, zo meldt het AD:

Na de eerste parlementaire goedkeuring moeten er verkiezingen overheen en dan moet de wijziging nog eens door twee derde van het hele parlement worden geaccepteerd. Het ‘tijdelijke’ van een raadgevend referendum, waarvan dus nu sprake is, kan dus nog behoorlijk rekbaar zijn.

Het kabinet staat volgens de krant neutraal tegenover de plannen. Wel vindt minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken dat het referendum een laatste redmiddel moet zijn en niet mag uitgroeien tot standaardprocedure.

Om een verzoek tot een raadgevend referendum in te dienen zijn 10.000 handtekeningen nodig. Om het referendum te laten plaatsvinden zijn nog eens 300.000 steunbetuigingen nodig.

AD: Nederland krijgt tijdelijk raadgevend referendum

Foto-cc: De Vos

Geef een reactie

Laatste reacties (27)