28

Nederland lapt Europees recht gezinshereniging aan de laars

Twintig euro tekort al reden om gezinsleden te scheiden

Nederland is te streng bij gezinshereniging, bijvoorbeeld voor mensen die hun partner over willen laten komen. Volgens het College voor de Rechten van de Mens wijkt Nederland af van de Europese richtlijn. En dat mag niet.

De Volkskrant schetst het voorbeeld van Nederlanders die twintig euro per maand tekortkomen om te voldoen aan de strenge inkomenseisen en daardoor de kans op hereniging met hun dierbaren in rook zien opgaan. Volgens het college zou het benodigde inkomen een richtbedrag moeten zijn en geen harde eis. En dat geldt ook voor het inburgeringsexamen. Dat zou ook een flexibel gegeven moeten zijn.

In de praktijk worden gezinsleden onnodig langdurig gescheiden. Nederland gaat hiermee verder dan het Europese recht toestaat.

In 2012 werd helft van de in totaal twintigduizend aanvragen voor gezinshereniging afgewezen. Het College voor de Rechten van de Mens deed onderzoek naar hoe de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met de verzoeken omgaat. Dat Nederland de eigen lijn doordrukt is opmerkelijk want Europees recht gaat boven het Nederlandse beleid.

Bron: Volkskrant ‘Nederland is te streng bij gezinshereniging’

CC-Foto: Sara.adcock.photography

Geef een reactie

Laatste reacties (28)