61

‘Nederland schendt rechten illegalen’

Raad van Europa oordeelt dat Nederland illegalen móet opvangen, voedsel en kleding geven ... Staatssecretaris Teeven doet voorlopig niks met uitspraak

Het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) oordeelt dat Nederland handelt in strijd met mensenrechtenhandvest: vreemdelingen zonder verblijfstitel worden uitgesloten van basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en onderdak. De coalitie van VVD en PvdA zal nu tot een beleid moeten komen, wat niet makkelijk is gezien hun verschillende opvattingen over het asielbeleid.

Al in oktober 2013 deed het ECSR een verzoek aan Nederland om basisvoorzieningen te bieden aan vreemdelingen zonder verblijfstitel. Staatssecretaris Teeven (VVD) nam toe geen maatregelen en stelde dat opvang altijd al mogelijk is voor mensen die meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst. In de definitieve uitspraak oordeelt het ECSR nu dat hulp “niet voorwaardelijk” kan zijn en dus ook verleend moet worden als mensen niet meewerken aan hun eigen uitzetting.

Het ESCR is onderdeel van de Raad van Europa (geen onderdeel van de EU) en is opgericht om de democratie en de mensenrechten in geheel Europa te bevorderen. Het handvest is door Nederland ondertekend.

Discussie

De uitspraak zet enige druk op de politieke discussie in Nederland over het vreemdelingenbeleid. De coalitiepartijen VVD en PvdA verschillen in hun opvattingen hierover. De VVD vindt dat de opvang van illegale vreemdelingen een aanzuigende werking zou hebben op andere ‘gelukszoekers’. De PvdA vindt dat illegalen wel het land moeten verlaten, maar als ze dat niet doen is het inhumaan hen niet op te vangen.

Tijd rekken

Staatssecretaris Teeven wacht de beslissing af van het Comité van Ministers (alle ministers van Buitenlandse Zaken van de leden van de Raad van Europa) over hoe zij de uitspraak van het ECSR interpreteren. Dat gebeurt naar verwachting in januari. Het ligt niet voor de hand dat het Comité van Ministers de uitspraak verwerpt, maar hiermee kunnen de coalitiepartijen wel tijd rekken voordat zij tot een definitief beleid komen.

De oppositie in de Tweede Kamer zal de druk op het kabinet opvoeren om tot een beslissing te komen om iets te doen voor rondzwervende illegale vreemdelingen. Veel gemeenten doen zelf al iets, zij betalen bijvoorbeeld particuliere organisaties om voedsel en onderdak te regelen. Ook kunnen vreemdelingen in kerken terecht. De zaak tegen Nederland omtrent de opvang van vreemdelingen werd ook aangespannen door de Conferentie van Europese Kerken.

De uitspraak van het ECSR is juridisch niet bindend, maar wel gezaghebbend: rechters hebben de standpunten van het Comité vaker overgenomen.

NRC: Raad van Europa: Nederland móet illegalen onderdak bieden

Cc-foto: takomabibelot

Geef een reactie

Laatste reacties (61)