59

Nederland stemt blanco

Verhoging Palestijnse status in de Verenigde Naties lijkt er toch te komen ... Nederland onthoudt zich echter van stemming

Nederland zal zich in de Algemene Vergadering van de VN over de verhoging van de Palestijnse status in de Verenigde Naties, onthouden van stemming. Minister Frans Timmermans heeft dat in een commissieoverleg in de Tweede Kamer gezegd.

Frans Timmermans .PVDA
Volgens Timmermans is een moeilijke afweging voorafgegaan aan de standpuntbepaling. Toch zegt hij de gedachtengang te kunnen volgen van mensen die zeggen dat een voor- of juist een tegenstem het vredesproces beter dient. Desalniettemin meent hij dat de kans op brokken het kleinst is bij een blanco stem van Nederland. Het is onduidelijk welke brokken Timmermans hiermee bedoelt. Verder zegt de minister het te betreuren dat de EU niet op één lijn zit wat betreft dit vraagstuk.

Donderdag stemt een meerderheid van de landen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarschijnlijk voor een opwaardering van Palestina van ‘waarnemer-entiteit’ naar ‘waarnemersstaat’. Deze nieuwe status geeft de Palestijnen meer diplomatieke armslag. Zo kunnen ze bijvoorbeeld vrij eenvoudig toetreden tot VN-organisaties en een beroep doen op internationale organisaties zoals het Internationaal Strafhof (ICC).

In de eerste instantie heeft erkenning van Palestina als ‘waarnemerstaat’ vooral symbolische betekenis. Het bevestigt het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking en onafhankelijkheid.

Op dit moment is het Vaticaan de enige waarnemerstaat. Andere waarnemerstaten uit het verleden zijn inmiddels volwaardig lid. De laatste toetreder is Zwitserland dat van 1946 tot 2002 waarnemerstaat was.

Inmiddels is duidelijk dat de Duitse regering tegen stemt, terwijl de Britten het voorstel onder voorbehoud steunen: De Palestijnen moeten van tevoren beloven dat ze geen poging zullen doen om Israël voor het internationale strafhof te slepen. BNR-correspondent Reinout van Wagtendonk:

Daar zouden ze bepaalde zaken tegen Israël kunnen gaan aanspannen, over oorlogsmisdaden die Israël zou hebben begaan, over landje-pikken door Israël. Engeland heeft gezegd tegen de Palestijnen: we willen misschien zelfs wel vóór jullie aanvraag stemmen, maar dan moet je ons verzekeren dat je geen lidmaatschap gaat aanvragen bij die internationale juridische organisaties.

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (59)