85

Nederland weer de straat op tegen kernenergie

Enkele duizenden protesteren op de Dam tegen nieuwe kerncentrales ... Tijd van makkelijke energiebronnen voorbij ... energiepolitiek verdeeld ... Oppositie vindt nieuwe kerncentrale bouwen een vorm van 'onbehoorlijk bestuur'

Minister Verhagen heeft gezien dat er in Borssele ruimte is voor maar één nieuwe kernreactor en overweegt daarom toch een kerncentrale te bouwen in de Eemshaven. Op de Dam in Amsterdam protesteren de PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren vandaag tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. Volgens de oppositiepartijen is de ramp met de Japanse kerncentrale het voorbeeld dat kernenergie gevaarlijk is en bovendien vinden zijn dat het de overgang naar schone energie in de weg staat.

Verhagen zegt lessen te trekken uit de kerncentraleramp met Fukushima, maar volgens de PvdA moet Verhagen echt geen kerncentrale willen: ‘Een kerncentrale neerzetten met het idee dat het toch nooit fout zou gaan is een vorm van onbehoorlijk bestuur.’

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Verhagen dat hij wil vasthouden aan het ‘Derde structuurschema elektriciteitsvoorziening’. Daarin staat onder meer dat er ‘geen ontwikkelingen mogen plaatsvinden die de bouw van een kerncentrale onmogelijk maken of ernstig belemmeren’. Naast Borssele denkt de minister aan de bouw in de Eemshaven en de Maasvlakte bij Rotterdam.

“Doordat de energiepolitiek ons al decennia verdeeld houdt, wordt het energiebeleid bij iedere nieuwe krachtsverhoudingen in het parlement gewijzigd”, schrijven Diederik Samson en Job Cohen vandaag in een opinieartikel. Ze achten het noodzakelijk dat de politiek zo snel mogelijk op één lijn komt wat betreft kernenergie. Volgens hen ligt de kracht van Nederland juist in haar kennis over duurzame energie als offshore energiewinning en bio-energie.

De afgelopen weken tekenden tienduizenden mensen de petitie tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. Onder leiding van de oppositiepartijen, de Antikernbeweging en milieuorganisatie Greenpeace zullen zij vandaag protesteren op de Dam. Verwacht wordt dat enkele duizenden naar Amsterdam zullen komen. De demonstratie begint om 13.00 uur.

Geef een reactie

Laatste reacties (85)