132

Nederland wordt weer klassenmaatschappij

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling: Hoog- en laagopgeleiden leven steeds meer langs elkaar heen... Nieuwe klassenmaatschappij dreigt... Taalontwikkeling en herwaardering vakmanschap kunnen trend stoppen

De Nederlandse samenleving raakt steeds meer gesplitst, niet langs de lijnen van afkomst, maar langs die van opleidingsniveau. De Volkskrant meldt donderdag dat hoog- en laagopgeleid in Nederland steeds meer langs elkaar heen leven. Het opleidingsniveau is bepalend voor de kringen waarin mensen meedraaien, zo stelt stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn woensdag verschenen rapport Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

De conclusies van de RMO worden ondersteund door onderzoek van TNS NIPO. Ruim de helft van de ondervraagde hoogopgeleiden en tweederde van de laagopgeleiden verklaarden dat zij “steeds minder” contact hebben met elkaar, zo schrijft de Volkskrant.

Uit de cijfers van TNS NIPO komt ook een somber toekomstbeeld naar voren. Veel mensen geloven niet meer dat de volgende generatie het beter zal krijgen dan de huidige. Bijna driekwart van de respondenten denkt zelfs dat toekomstige generaties het slechter krijgen. Vooral laagopgeleiden maken zich zorgen over de (financiële) toekomst van hun kinderen.
Volgens de RMO dreigt een nieuwe klassenmaatschappij te ontstaan, “waarbij mensen zich begeven in horizontale verbanden, gebaseerd op het onderwijsniveau”. Deze trend kan volgens de RMO worden gestopt door optimale talentontwikkeling en een herwaardering van vakmanschap, ambachtscholen en beroepen met een lage(re) opleiding.

Lees meer bij de Volkskrant: Hoog- en laagopgeleiden leven in Nederland steeds meer langs elkaar heen

Geef een reactie

Laatste reacties (132)