11

Nederlander gaat onbewust duurzamer om met voedsel

Maar liefst 99 procent doet iets om bij te dragen aan duurzamer maken van voedselketen

Haast alle Nederlanders (99 procent) doet wel iets om bij te dragen aan het duurzamer maken van de voedselketen. Niet altijd even bewust, en niet altijd even veel, maar desalniettemin. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zo produceert bijvoorbeeld één of op vijf Nederlanders zelf een deel van zijn voedsel, schrijft Trouw.

De reden om zelf een moestuintje te beginnen is niet altijd het milieu. De belangrijkste reden om zelf in de aarde te wroeten is de betere smaak, vergeleken met voedsel uit de winkel. Daarnaast speelt uiteraard ook milieu en leefbaarheid van de buurt een rol.

Nederlanders dragen vooral een steentje bij aan het duurzamer maken van de voedselketen door het tegengaan van voedselverspilling. Zo zegt 94 procent van de ondervraagden daar alert op te zijn. Omdat het iets is dat ‘niet hoort’, maar ook omdat het beter is voor de portemonnee. Trouw schrijft daarover:

Daarbij schatten ze echter stelselmatig hun eigen verspilling te laag in. Gemiddeld denken ze 15 kilo voedsel weg te gooien en een derde stelt nooit iets weg te gooien. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen gemiddeld 50 kilo voedsel per persoon per jaar weggooien.”

Het PBL onderzocht ook de vleesconsumptie en concludeert dat eenvijfde van de Nederlanders nog steeds elke avond vlees op tafel zet, drie procent eet echter nooit vlees en nog eens drie procent eet minder dan één keer per week vlees. Bijna de helft, 41 procent van de ondervraagden, zegt dat vlees maximaal vier keer per week op tafel komt. Weliswaar is dat dikwijls geen bewuste keuze, maar het draagt toch bij.

cc-foto: Nicoline Wouterlood

Geef een reactie

Laatste reacties (11)