Laatste update 11:38
29

Nederlands asielbeleid bij strengste van Europa

Er is maar weinig “soft” aan het Nederlandse asielbeleid. Sterker nog: binnen de EU geldt het Nederlandse asielbeleid als het strengst. Dat blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zo meldt de Volkskrant donderdag.

Het is voor het eerst dat een vergelijkend onderzoek naar het toelatingsbeleid in de Europese landen heeft plaatsgevonden. Wat blijkt: de kans om als asielzoeker in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen, is kleiner dan in bijvoorbeeld Duitsland, België en Zweden.

In 2014 had de Tweede Kamer om opheldering gevraagd over de grote verschillen tussen Europese landen in het aantal verstrekte verblijfsvergunningen. Dat aantal ligt in Nederland relatief hoog. Zo werd in de eerste negen maanden van 2015 70 procent van alle asielverzoeken ingewilligd, terwijl het Europees gemiddelde op 47 procent ligt.

Dat verschil is te verklaren door het feit dat in Nederland vooral asielaanvragen worden gedaan door kansrijke vluchtelingen: mensen afkomstig uit landen waar over de legitimiteit van de vlucht geen enkele twijfel bestaat, zoals Syrië en Eritrea. Asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning, zoals Serviërs, Russen en Macedoniërs, komen maar zelden naar Nederland.

Hoewel Nederland dus relatief veel verblijfsvergunningen toekent, blijkt uit het onderzoek ook dat het Nederlandse beleid een van de meest restrictieve van Europa is. ‘De vrees dat Nederland veel soepeler is dan andere landen, blijkt ongegrond,” zegt onderzoeker Arjen Leerkes.

Als je het percentage verblijfsvergunningen corrigeert naar land van herkomst en dat vergelijkt met andere landen, blijken we dus helemaal niet uitzonderlijk in Europa.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft staatssecretaris Dijkhoff (Justitie) in een brief aan de Kamer laten weten dat Nederland als EU-voorzitter extra wil toezien op ‘harmonisatie van het toelatingsbeleid’ in de EU. Dijkhoff zal een voorstel indienen om een netwerk van experts in te zetten die toezien op eenduidige beoordelingen van asielverzoeken van vluchtelingen uit dezelfde landen. Op die manier wil Dijkhoff voorkomen dat asielzoekers het land uitzoeken waar ze de meeste kansen op een verblijfsvergunning hebben.

Cc-foto

Geef een reactie

Laatste reacties (29)