65

Nederlands klimaatbeleid schiet tekort, halen ‘Urgenda’ onzeker

Het is nog altijd onzeker of Nederland dit jaar voldoet aan de klimaatdoelen. “Ook met een omvangrijke tweede coronagolf is het halen van het Urgenda-doel niet zeker”, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in zijn Klimaat- en Energieverkenning.

Volgens het Urgenda-vonnis moet de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen dit jaar ten minste een kwart lager liggen dan in 1990. Het PBL constateert dat Nederland daar alleen aan kan voldoen, als “de tweede golf aan coronabesmettingen omvangrijk is én als de laatste maanden van het jaar niet te koud zijn én de productie van de Nederlandse elektriciteitscentrales niet te hoog uitvalt.”

Ook over het overheidsbeleid voor de langere termijn is het PBL kritisch. Zonder extra inspanningen zal het niet lukken om het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030 te halen. Volgens het PBL koerst Nederland nu af op een vermindering van 34 procent in 2030.

Milieudefensie en Greenpeace tonen zich in een reactie op het rapport bezorgd. “Dit kabinet voert klimaatbeleid met de rem er op. Zelfs met een wereldwijde pandemie dreigt Nederland niet aan het Urgenda-vonnis te voldoen.”

“Het mag niet zo zijn dat Rutte broodnodige klimaatmaatregelen uitstelt tot na de verkiezingen”, schrijven de milieuorganisaties in een verklaring. “Doorpakken is nu nodig, met een flinke CO2-heffing voor de industrie, halvering van de veestapel en massale energiebesparing in de gebouwde omgeving en het verkeer. Elke dag dat het kabinet tijd verspilt, neemt de klimaatschade toe en lopen de kosten voor burgers verder op.”

Ook Jesse Klaver (GroenLinks) en Rob Jetten (D66) sporen het kabinet aan tot meer daadkracht, meldt de NOS.

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver noemt de cijfers “vernietigend voor ‘dit groenste kabinet ooit”. Rob Jetten van D66 zegt: “Dit is slecht nieuws. De maatregelen van het kabinet leveren nog te weinig op, er moet een schep bovenop.”

Geef een reactie

Laatste reacties (65)