39

Nederlands onderwijs onder de maat door prestatiedrang

De kwaliteit van rekenen en lezen moest ophoog ... focus op prestatie gaat ten koste van de kwaliteit

De Onderwijsraad is niet gerust op de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Er wordt teveel gefocust op meetbare doelen voor de onderwijskwaliteit en dat is een verschraling van het onderwijs. Dat zegt de voorzitter van de Onderwijsraad, Geert ten Dam, zaterdag in een ingezonden artikel in NRC Handelsblad.

Volgens Ten Dam zijn er drie redenen waardoor het onderwijs eerder achteruit gaat in plaats van vooruit. De eerste is dat er te weinig visie is op wat leerlingen en studenten moeten leren. Daarbij bemoeit de overheid zich steeds meer met de inhoud van het onderwijs. En ten derde dreigt de eigenwaarde van leerlingen die minder goed kunnen leren, een deuk op te lopen.Adviesrapport

Ten Dams bezwaren staan in het advies van de Onderwijsraad ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit. De stand van educatief Nederland 2013’, dat maandag verschijnt. In dit advies zegt ze:

Zeker, de prestaties in de vakken Nederlands en rekenen/wiskunde moesten omhoog. Maar de nieuwe generatie moet over meer bagage beschikken.”Wat de Onderwijsraad betreft, moeten scholen weer meer de ruimte kunnen nemen als het gaat om de inhoud van onderwijs en zich niet alleen maar hoeven richten op de prestaties. De raad hoopt ook op meer waardering voor praktische vaardigheden. Ten Dam hierover:

De samenleving heeft ook behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap.Het advies van de Onderwijsraad wordt maandag aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs.

Geef een reactie

Laatste reacties (39)