6

‘Nederlands systeem van bedrijfsartsen moet op de schop’

SER pleit voor invoering 'werknemers-apk' en de huisarts als bedrijfsarts voor ZZP'ers

Grote bedrijven, banken en ziekenhuizen moeten hun eigen arbodiensten opzetten. Bedrijfsartsen moeten gekaderd worden in de branche, sector of regio. En de huisarts zal een beetje de taak van bedrijfsarts voor ZZP’ers voor zijn rekening moeten nemen. Dat staat in het ontwerpadvies dat de Sociaal Economische Raad (SER) vrijdag presenteert. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken had om het advies gevraagd.

Work / life balance?Arbodiensten liggen al lange tijd onder vuur in Nederland. Zo concludeerde het College Bescherming Persoonsgegevens in 2008 dat Tredin uit Lelystad medische gegevens van werknemers aan werkgevers had doorgespeeld. Ook bij VerzuimReductie werd in 2012 de privacy van zieken geschonden. Uit bezorgdheid opende vakcentrale FNV een meldpunt, waarna geconcludeerd werd dat het systeem van verzuimbegeleiding corrupt was. Ook de SER concludeerde in dat jaar dat bedrijfsartsen niet onafhankelijk en toegankelijk genoeg zijn en te weining doen aan het voorkomen van ziekte. Nu we ouder worden en langer doorwerken en de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt is het beroep op de zorg voor werknemers ook belangrijker geworden. Met het oog op de toekomst vroeg Asscher de SER om advies.

De SER pleit nu in het advies voor een periodiek gezondheidsonderzoek en een betere begeleiding van zieken. Alle werkenden moeten vrij toegang krijgen tot een bedrijfsarts. De huisarts zou de rol van bedrijfsarts moeten spelen voor werklozen en ZZP’ers. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor alle kosten, maar de onafhankelijkheid moet wel gewaarborgd zijn.

Het vrijdag gepresenteerde advies had eigenlijk al eerder opgeleverd moeten worden.  Vakbonden en werkgevers konden het niet met elkaar eens worden. Zo vinden de bonden dat werkgevers meer geld moeten investeren in het voorkomen van ziekte op de werkvloer en zouden bedrijfsartsen te afhankelijk van werkgevers zijn. De werkgevers willen op hun beurt de vrijheid in het kiezen van een bedrijfsarts, arbodienst of verzuimbureau. Ook de kosten – 1,1 miljard euro in 2012 – zijn hen een doorn in het oog.

Directeur Marius Touwen van Zorg van de Zaak, de grootste arbodienst van Nederland, reageert:

“Voor een gezonde werkomgeving en voorkoming van uitval op de lange termijn doen we zelf al heel veel. En samen met bedrijven ontwikkelen we liever zelf nieuwe initiatieven. Bovendien, voor de andere problemen die naar boven zijn gekomen, de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen en de privacy van werknemers, heeft de SER geen echt antwoord. Het systeem is al goed, maar de foutjes moeten eruit gehaald worden.”

Bron: NRCQ Het moet anders – beter – met de bedrijfsarts. Maar hoe? De SER is verdeeld

CC-Foto: Flickr Lactose / Elodie

Geef een reactie

Laatste reacties (6)