14

Nederlandse gemeenten hebben geen idee wat TTIP inhoudt

TTIP kan volgens de Brusselse gemeenteraad de gemeente beïnvloeden als het gaat om scholen, sociale huisvesting, ziekenhuizen en afvalverwerking 

Gemeenten in onze buurlanden gaan de barricades op om zeggenschap te krijgen bij de onderhandelingen van TTIP. Nederlandse gemeenten doen voorlopig niet mee aan de actie. Dat schrijft Binnenlands Bestuur.

Investor-State-Dispute Settlement (ISDS)
Er zijn grote zorgen over het Investor-State-Dispute Settlement (ISDS), in de volksmond ook het arbitragemechanisme van TTIP genoemd. Bedrijven krijgen het recht om staten aan te klagen als er wetten worden opgesteld of besluiten zijn genomen die de bedrijfswinsten in gevaar brengen.  De Duitse en Franse regio’s maken zich al een tijd zorgen over TTIP. Inmiddels hebben honderden gemeenten gemeld dat ze inspraak willen bij de TTIP-onderhandelingen.

Binnenlands Bestuur schrijft:

In Nederland gaat het er bij lokale overheden iets anders aan toe: op de vraag wat TTIP betekent voor lokale overheden en wat de mogelijke gevolgen van het handelsakkoord voor provincies en gemeenten zijn, blijft vrijwel overal een antwoord uit, zo blijkt uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur. Bij diverse provincies, gemeenten, de VNG, het Interprovinciaal Overleg, het Huis voor Nederlandse Provincies en een aantal provinciale lobbyisten in Europa is er geen kennis over welke mogelijke gevolgen er voor lokale overheden zijn. De meeste organisaties geven aan dat er geen dossier is, of dat er niemand zich genoeg in het onderwerp verdiept heeft. 

TTIP kan volgens de Brusselse gemeenteraad de gemeente beïnvloeden als het gaat om scholen, sociale huisvesting, ziekenhuizen en afvalverwerking. En als bedrijven door een gemeentebesluit hun winsten zien teruglopen, kan de gemeente worden aangeklaagd.

Binnenlands Bestuur: Nederlandse lokale overheden hebben geen benul van ttip

Cc-foto: Mehr Demokratie

Geef een reactie

Laatste reacties (14)