50

Nederlandse overheid: Doof en asielzoeker? Jammer voor je

3-jarig meisje kan fluiten naar gehoorimplantaat, want ‘doof zijn is niet erg’

Het 3-jarige asielzoekertje Kalma uit Afghanistan is stokdoof. Onlangs bleek uit onderzoek dat haar leven dankzij een gehoorimplantaat omgegooid zou kunnen worden: ze zou kunnen gaan horen. Maar omdat haar ouders afgewezen asielzoekers zijn, weigert Nederland de medische ingreep.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie stuurde de ouders van Kalma een brief met uitleg:

“Doofheid is een wereldwijd voorkomend verschijnsel en doven kunnen zonder implantaat een aanvaardbaar bestaan leiden.”

Ofwel: je zoekt het maar uit.

De ouders van Kalma, Farad (35) en Aziza (28) hebben de stap naar de rechter gemaakt, in de hoop dat deze de operatie toch mogelijk zal maken.

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben in Nederland alleen recht op medisch ‘noodzakelijke’ hulp. De Staat interpreteert ‘noodzakelijk’ als levensbedreigend, maar volgens de advocate van de ouders van Kalma moet een arts bepalen wat noodzakelijk is. “En in Kalma’s geval hébben artsen bepaald dat een implantaat noodzakelijk is.”

De ouders van Kalma benadrukken dat ze niet naar Nederland zijn gevlucht om haar te laten helpen. Ze zijn inmiddels al 2,5 jaar in Nederland. Toen ze met hun jonge dochter vluchtten, wisten ze nog niet dat ze doof was.

De organisatie Defence for Children steunt de ouders en hekelt het besluit van de staat:

“De Staat heeft gewoon zorgplicht voor kinderen want ze is hier. Punt. Dat we al tegen kinderen zeggen: jammer, doof, leef er maar mee, is stuitend én in strijd met het Kinderrechtenverdrag: kinderen hebben recht op de best mogelijke gezondheidszorg.”

cc-foto: Daveynin

Geef een reactie

Laatste reacties (50)