155

Nederlandse scholier politiek onbenul en intolerant jegens immigrant

Onderwijs brengt jeugd onvoldoende burgerschap bij. Geen kennis maar wel vertrouwen in politiek. Europese leeftijdgenoten scoren veel beter

Nederlandse scholieren scoren slecht op het gebied van burgerschap in vergelijking met hun Europese leeftijdsgenoten. Zo hebben ze minder kennis van het politiek systeem en staan ze zeer afwijzend ten opzichte van gelijke rechten voor migranten. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde International Civics and Citizenship Education Study, waarvoor middelbare scholieren uit veertig landen onderzocht zijn op hun `burgerschapscompetenties`.

Het vandaag gepubliceerde onderzoek bevestigt eerdere bevindingen van de Inspectie van het onderwijs dat het met burgerschapseducatie op Nederlandse scholen niet goed gaat. Dat schrijft het NRC Handelsblad dinsdag.

In de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is opgenomen dat leerlingen op hoofdlijnen moeten leren hoe het Nederlandse politiek bestel functioneert en wat de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie is. Dat doel wordt niet goed bereikt. Van de onderzochte leerlingen heeft in Nederland slechts 24 procent een goed begrip van het politiek systeem. In landen als Finland en Denemarken is dat respectievelijk 55 en 60 procent.

De gebrekkige kennis leidt tot minder interesse voor de politiek, maar niet tot een negatief oordeel over het politiek systeem. Van de Nederlandse leerlingen vertrouwt 70 procent de landelijke overheid, tegenover 61 procent voor alle onderzochte landen. Van alle maatschappelijke instituten genieten de media het minste vertrouwen bij Nederlandse jongeren: slechts 48 procent vertrouwt kranten, radio, tv en internet.

Op het gebied van tolerantie ten opzichte van minderheden scoort Nederland in Europa samen met Vlaanderen het slechtst. Nergens anders werd zo vaak negatief gereageerd op stellingen als ‘de kinderen van immigranten zouden dezelfde mogelijkheden moeten hebben om onderwijs te volgen als andere kinderen in het land’ en ‘immigranten die al enkele jaren in een land wonen zouden de mogelijkheid moeten hebben om te stemmen bij verkiezingen’.

Lees hier meer

Geef een reactie

Laatste reacties (155)