8

Nederlandse website met tips voor zelfdoding

Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde spreekt van unicum … toegang vereist betaald lidmaatschap … alleen boven 16 jaar 

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) opent besloten website die uitlegt hoe met medicijnen een eind aan het eigen leven gemaakt kan worden. Volgens de vereniging is het wereldwijd een van de eerste sites me gedetailleerde methoden voor zelfdoding.

Door redactie Joop
De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde wil met de site voorkomen dat mensen die een einde aan hun leven maken naar gruwelijke methoden grijpen. “Soms springen ze voor de trein, ze hangen zich op of steken zichzelf in brand. Dat is niet alleen vreselijk voor hen, maar ook voor nabestaanden en hulpverleners. Wij vinden dat mensen waardig moeten kunnen sterven,” aldus directeur Petra de Jong in de Volkskrant. 

Het is in Nederland bij wet verboden te helpen bij zelfdoding. Volgens de vereniging valt de site niet onder dat verbod omdat er geen sprake is van directe hulp.

Wie kennis wil nemen van de tips moet eerst lid worden van de vereniging tegen betaling van 17,50 euro per jaar. De minimumleeftijd om toegelaten te worden is 16 jaar.

Eerder verzamelde publiciste Karin Spaink zelfdodingstips op internet. Zij heeft de informatie na verloop van tijd verwijderd omdat de tips die op internet circuleren aan kwaliteit te wensen overlieten. 

cc-foto: daffg

Geef een reactie

Laatste reacties (8)