21

Nee-derland

Nederland stemt in Europa vaak tegen, of onthoudt zich van stemming ... Op nummer één staat - surprise! - Groot-Brittannië

Nederland stemt relatief vaak ‘nee’ of onthoudt zich van stemming tijdens Europese vergaderingen. Zelfs wanneer de meerderheid voor de voorstellen is. Van de 27 EU-landen staat Nederland wat dat betreft op de vierde plaats. Onze grote vrienden de Britten (surprise!) voeren de lijst aan, gevolgd door Oostenrijk en Duitsland.

Nee-derland by


VoteWatch Europe publiceerde vrijdag een overzicht van het stemgedrag van de lidstaten. Hieruit blijkt dat Frankrijk, Litouwen en Cyprus zo Europa gezind zijn dat ze altijd instemmen met voorstellen.

Ook is het stemgedrag van het Europees Parlement en de ministers in Europese vergaderingen met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de Britse en Tsjechische conservatieven, die beiden deel uit maken van hun regering, in het EP het vaakst tegenovergesteld stemmen aan hun eigen regering in Europese vergaderingen. Het stemgedrag week ruim twintig keer af. De EU-fractie van regeringspartij VVD week zes keer af.

cc-foto: Tor Lillqvist

Geef een reactie

Laatste reacties (21)