6

Neprecensie op Google komt man duur te staan

Wanneer je als bedrijf te maken krijgt met slechte recensies op Google Reviews kan dat tamelijk vervelend zijn. Wanneer de recensies terecht zijn, kun je iets aan je dienstverlening doen. Maar wat als de recensies onterecht zijn? Het overkwam een Amsterdams kinderdagverblijf dat zich genoodzaakt zag een kort geding aan te spannen tegen Google. Met succes.

Het kinderdagverblijf kreeg op Google Maps een aantal zeer negatieve recensies over het negeren van kinderen – zelfs wanneer ze huilden en overstuur waren – maar ook over het gebrek aan hygiëne en een directie die intimiderend te werk zou gaan. De leiding herkende zich op geen enkele manier in de recensies en wist ook niet waar deze vandaan kwamen. Tegelijkertijd brak onder de ouders wier kinderen naar de opvang gingen onrust uit. Er restte het kinderdagverblijf niets dan achterhalen wie de recensies had geschreven, maar dat bleek niet eenvoudig.

NRC schrijft:

Google wilde pas na een kort geding vertellen wat de IP-adressen van de afzenders waren. Daarna werden Ziggo, KPN en T-Mobile gedwongen de adresgegevens af te geven, onder dreiging van een kort geding. Toen kwam de aap uit de mouw. Een kennis van de eigenaren met wie een conflict bestond, was onder valse namen de campagne begonnen.

De rechter is uiteindelijk tot een oordeel gekomen: de tijd die de directie aan de zaak heeft moeten besteden, kon de directie door toedoen van de recensent niet in het kinderdagverblijf steken. Zo’n 400 ouders en de inspectie moesten “gekalmeerd” worden. Die schade moet de recensent vergoeden. Ook moet hij de kosten betalen die het bedrijf moest maken met het kort geding tegen Google. In totaal komt dat uit op een bedrag van 17.000 euro. Volgens de rechter is niet aangetoond dat het kinderdagverblijf door reputatieschade minder klanten heeft getrokken.

cc-foto: Kids Work Chicago Daycare

Geef een reactie

Laatste reacties (6)