49

‘Nevenfunctiewet bestuurders blijkt gatenkaas’

Opsteller van de wet, SP-Tweede Kamerlid Ewout Irrgang ontkent de bewering van de Volkskrant

De bijbanen van bestuurders worden per 1 januari 2012 ingeperkt, maar volgens de Volkskrant zitten er mazen in deze wet. Uitgangspunt van de wet is dat een bestuurder maximaal vijf bijbanen mag hebben uitgezonderd van functies bij culturele en kerkelijke instellingen en voor goede doelen. De wet telt buitenlandse posten echter niet mee en ook telt de wet alleen voor grote nv’s, bv’s en stichtingen. Grote instellingen, zoals de Rabobank en een Academisch Medisch Centrum vallen er buiten.

De redactie van de Volkskrant achterhaalde dat SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan er zelfs nog een aantal nevenfuncties bij kan nemen, ook al heeft hij er nu al ruim dertig. Van zijn huidige bijbanen telt er slechts één mee voor de nieuwe wettelijke norm.

Ook PvdA-senator Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland, mag haar 19 nevenfuncties behouden. En Gerard Kleisterlee (ex-topbestuurder Philips), nu commissaris bij De Nederlandsche Bank en Shell, mag baantjes bij het Britse Vodafone, het Duitse Daimler en het Amerikaanse Dell behouden omdat buitenlandse posten niet meetellen in de nieuwe wet.

SP-Kamerlid Ewout Irrgang zei vanochtend in De Pers dat er geen mazen in de wet zitten die hij heeft opgesteld. De uitzonderingen zijn volgens hem bewust gekozen op aandringen van de Eerste Kamer. 

Het doel van de nieuwe nevenfunctiewet is het voorkomen van schandalen als die bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) waar bestuursvoorzitter Burten Albayrak op non-actief werd gesteld omdat ze te veel verdiende. De SP wil met de wet ook het ‘old-boys netwerk’ doorbreken zodat er ruimte komt voor nieuwe gezichten.

Volkskrant: Stapelen bijbanen toch mogelijk
cc-foto: Jos van Zetten
Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (49)