23

Niemand controleert het Europese noodfonds

Algemene Rekenkamer trekt aan de bel: Het is onduidelijk of het geld van de Europese belastingbetaler goed wordt besteed

Nederland en andere EU-landen lopen risico door mee te doen aan de Europese noodfondsen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport dat donderdag verschijnt. Doordat er geen onafhankelijke controle is op het tijdelijke noodfonds EFSF, is onduidelijk of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nageleefd. Voor het nieuwe fonds, ESM, dat het EFSF moet vervangen, is afgesproken dat er een orgaan komt dat de uitgaven controleert. Dit ‘auditcomité’ zou ook nu al de controle over het tijdelijke noodfonds en het eerste leningsprogramma voor Griekenland kunnen uitvoeren, aldus de Rekenkamer.

EU Trendrapport 2013 by


Doordat er geen afspraken zijn over de controle van het EFSF kan de Tweede Kamer niet nagaan of landen die hulp ontvangen zich aan de afspraken houden. De Rekenkamer pleit ervoor landen die noodhulp krijgen via een openbare verklaring te laten verantwoorden hoe zij met het geld omgaan.

De Rekenkamer schrijft in de conclusie:

De verantwoording die EU-lidstaten afleggen over de besteding van EU-subsidies die ze ontvangen is in 2012 nauwelijks verbeterd. In het nieuwe Financieel Reglement van de EU is nog steeds geen verplichting opgenomen voor de lidstaten om hierover jaarlijks een lidstaatverklaring af te geven. Daardoor is niet transparant […] of het geld van de Europese belastingbetaler volgens de regels wordt uitgegeven.

De geringe ambitie om de verantwoording over EU-geld in de lidstaten te verbeteren baart ons zorgen. Meer dan ooit vraagt deze tijd van financiële crisis om een goed financieel beheer en betrouwbare verantwoordingsinformatie.

Lees hier (.pdf) het hele rapport.

Foto (ANP): Premier Mark Rutte (R) praat met Franse Premier Francois Hollande (L) en de President van de Europese Commisie Jose Manuel Barosso op de tweede dag van de Europese top. Rutte en andere Europese leiders zijn bijeen om te praten over de toekomst van de Europese Unie.

De Volkskrant: Geen onafhankelijke controle op EU-noodfonds

Geef een reactie

Laatste reacties (23)