54

‘Niet kansrijk? Dan geen sociale werkplaats’

De vier grote gemeenten willen arbeidsgehandicapten die geen reële kans hebben op een baan weren uit de sociale werkplaats

Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam willen ongeveer de helft van de nieuwe arbeidsgehandicapten weren uit de Wet Sociale Werkvoorzieningen. Alleen zij die een reële kans op een baan maken bij een gewone werkgever, moeten nog toegelaten worden. Dat schrijven de vier gemeenten in een brief aan formateurs Kamp en Bos. ‘Wie die kans niet heeft – op termijn zo’n 50.000 mensen – moet niet met sollicitaties en arbeidscontracten worden lastiggevallen.’

Wethouder Henk Kool (PvdA) van Den Haag:

We moeten reëel zijn. Ongeveer de helft van de mensen die de WSW instromen, is niet in staat om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Je moet niet zeggen ‘Jij moét werken’ terwijl dat absoluut niet loont. Dat kost klauwen met geld en maakt niemand gelukkig. Uitgangspunt blijft dat we kijken wat mensen wél kunnen. Wie zelfstandig 50 procent van het minimumloon kan verdienen, komt in de WSW en wordt naar een reguliere baan begeleidt. De anderen krijgen een bijstandsuitkering en ook daar vragen we wat voor terug. Dat kan zijn een kopje koffie drinken om de eenzaamheid van een buurvrouw te doorbreken.

Trouw: ‘Geen kans op baan? Dan ook geen sociale arbeidsplaats’

cc-foto: PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (54)