31

Niet meer politie, maar vuurwerkvrije zones met Oudjaar

Gemeenten richten zich vooral op ernstige overlast ... Geld voor meer blauw op straat is er niet

Op Oudjaarsdag willen gemeenten vuurwerkoverlast vooral bestrijden met vuurwerkvrije zones en niet met meer blauw op straat. Dat blijkt uit steekproeven van de NOS.

Zeker 33 gemeenten hebben vuurwerkvrije zones aangemerkt. Dat zijn er meer dan vorig jaar. De vuurwerkvrije zones zijn overwegend plekken rond verzorgingshuizen, kinderboerderijen, winkelcentra en andere kwetsbare plekken. Daarmee hopen de gemeenten overlast te verminderen. De gemeente Hilversum is het strengst. Daar mag tijdens de jaarswisseling in het gehele centrum geen vuurwerk worden afgestoken.

Dit jaar mag op Oudjaarsdag pas om 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat er vanuit dat het afsteekverbod wordt gehandhaafd met de inzet van extra politieagenten en bijzondere opsporingsambtenaren, maar in de praktijk blijkt dat zeker 75 procent van de gemeenten nog geen extra maatregelen heeft getroffen.

Politie en gemeenten kiezen een strategie om vooral ernstige overlast aan te pakken. Er wordt nauwelijks gekozen voor meer blauw op straat die controleert of de nieuwe afsteektijden worden nageleefd. Gemeenten zeggen tegenover de NOS dat ze de krappere afsteektijden vooral zien als instrument om ernstige overlast aan te pakken. Agenten en bijzondere opsporingsambtenaren zullen vooral nodig zijn om in te grijpen bij incidenten of op plekken waar zwaar vuurwerk wordt afgestoken.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat Opstelten meer geld ter beschikking moet stellen voor meer blauw op straat tijdens de jaarwisseling.

Als de minister wat toeschietelijker was geweest in de financiering van de toezichthouders, dan hadden we er wat meer op straat kunnen hebben.”

Dit jaar wordt er ook geen landelijke campagne gevoerd om mensen in te lichten over de nieuwe afsteektijden. Gemeenten moeten burgers zelf voorlichten over de nieuwe regels.

NOS: Geen extra politie voor vuurwerkoverlast
Meer vuurwerkvrije zones met Oudjaar

cc-foto: Samuel Ronnqvist

Geef een reactie

Laatste reacties (31)