110

‘Niet trouw aan de koning’

Parlementsleden Partij voor de Dieren leggen eed niet af ... Verlegenheid in Kamer met 'onparlementair' ritueel

Nadat eerder al twee leden van de SP verklaarden dat ze zullen wegblijven bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander, roeren nu ook de parlementariërs van de Partij voor de Dieren zich. Ze zullen op 30 april zwijgen en geen trouw aan de koning zweren. Niet omdat hij een hermelijnen mantel draagt maar omdat de eed op gespannen voet staat met de Grondwet.

De parlementsleden Marianne Thieme, Niko Koffeman en Esther Ouwehand schrijven in de Volkskrant dat veel collega-volksvertegenwoordigers zich ongemakkelijk voelen bij de eed. Voor henzelf geldt dat ze de eed in strijd met de democratie beschouwen. Het gaat de dierenbeschermende politici er om dat ze moeten zweren dat ze de onschendbaarheid en rechten van de Koning zullen handhaven. Dat is in strijd met de vrijheid die parlementsleden moeten hebben.

De koning legt bij zijn inhuldiging de volgende eed af:

Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. 

Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.

Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!

Nadat Willem-Alexander de eed heeft afgelegd, zweren de parlementariërs van het Koninkrijk der Nederlanden trouw met de volgende tekst:

Wij ontvangen en huldigen, in naam van de volkeren van het Koninkrijk en krachtens het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet, U als Koning; Wij zweren dat wij Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven.

Wij zweren alles te zullen doen wat goede en getrouwe Staten-Generaal, Staten van Aruba, Staten van Curaçao en Staten van Sint Maarten schuldig zijn te doen.

Zo waarlijk helpe ons God almachtig!

Volgens de dierenbeschermers is het helemaal niet nodig om de eed af te leggen. Zo worden ministers niet aan de procedure onderworpen. En in de geschiedenis is het ook vaker voorgekomen dat politici de eed niet aflegden. De legendarische christelijk politicus Abraham Kuyper bijvoorbeeld was afwezig bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. Ook later heeft hij de eed niet afgelegd maar dat was geen enkel beletsel om het tot minister-president te schoppen. De PvdD’ers voelen zich ook gesterkt door kritiek op het ritueel van D66-prominenten als Lousewies van der Laan en Thom de Graaf. De laatste stelde vragen aan premier Rutte over de kwestie maar is weinig tevreden met het antwoord. Volgens de premier hoeven de politici zich niet belemmerd te voelen door hun eed. De Graaf vindt dat vreemd: “Als er geen juridische consequenties zijn, is dit dan een symbolische eed?” Hij legt de eed overigens wel af. De PvdD dus niet: “Wij zullen aanwezig zijn in de Nieuwe Kerk, zullen de nieuwe koning van harte geluk wensen met zijn inhuldiging en hem een in alle opzichten voorbeeldige toekomst wensen, maar zullen dat doen zonder de eed of belofte af te leggen. Dat verklaren en beloven wij,” schrijven de parlementsleden van de Partij voor de Dieren.

Volkskrant: Dierenpartij zal koning feliciteren, maar geen trouw aan hem zweren

Geef een reactie

Laatste reacties (110)