11

Nieuw in Nederland: het raadgevend referendum

Met 300 duizend handtekeningen referendum afdwingen ... Regering niet verplicht te volgen

Nederland krijgt een nieuw democratisch instrument: het raadgevend referendum. Iedereen die 300 duizend handtekeningen verzamelt, kan in de toekomst een volksraadpleging afdwingen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt vandaag in met een wetsvoorstel dat dit type referendum mogelijk maakt, zo meldt de Volkskrant.

Het gaat om een oud wetsvoorstel van PvdA, GroenLinks en D66 dat door PVV-voorman Wilders van de plank is gehaald. Het voorstel kan op een meerderheid rekenen in Tweede en Eerste Kamer, omdat alleen de VVD en de christelijke partijen tegen zijn.

Het raadgevend referendum biedt burgers de mogelijkheid een negatief advies uit te spreken over een wet die reeds door beide Kamers van het parlement is aangenomen, schrijft de Volkskrant:

Voordat de koning zijn handtekening onder de wet zet, hebben burgers acht weken de tijd om 10 duizend handtekeningen te verzamelen voor een inleidend verzoek en nog eens 300 duizend om een referendum te krijgen. Het is vervolgens aan de regering om met het advies van het volk nog eens naar de wet te kijken.
De regering hoeft de raad van het volk niet te volgen.

Grondwet
Parallel aan dit voorstel loopt een voorstel voor bindende correctieve referenda. Daarvoor is een grondwetswijziging nodig. Pas als in deze en de volgende kabinetsperiode tweederde van de Kamer voor stemt, komt er een correctief referendum.

Een referendum over het lidmaatschap van de EU, dat PVV-leider Wilders graag zou zien, komt met deze wet niet dichterbij. Zeker niet als je bedenkt dat een burgerinitiatief over dit onderwerp nog maar 10 duizend handtekeningen heeft opgeleverd. Maar burgers kunnen zich wel uitspreken over verdragswijzigingen in Europa omdat die de goedkeuring vereisen van de nationale parlementen.

Niet iedere wet kan straks onderworpen worden aan de mening van het volk. Het koningshuis, de rijksbegroting en de Grondwet blijven buiten schot, aldus de Volkskrant.

Volkskrant: Het referendum komt er eindelijk door

Foto-cc: Jacco de Boer

Geef een reactie

Laatste reacties (11)