5

‘Nieuw pensioencontract niet te begrijpen’

Kenners trekken aan de bel

Diverse kenners van pensioenen zeggen zich zorgen te maken over de onbegrijpelijkheid van de nieuwe pensioencontracten.

Dat schrijft Trouw. De hoogte van het pensioen gaat omlaag, maar daarnaast wordt het een stuk ingewikkelder. Ook krijgen de deelnemers aan pensioenfondsen minder garanties en worden de risico’s van de beleggingen –in positieve en negatieve zin- directer doorvertaald naar hun pensioenuitkering. Dat terwijl slechts 12 % van de Nederlanders volledig op de hoogte is van zijn of haar pensioensituatie. Hoogleraar Theo Nijman van de Univeriteit van Tilburg vindt daarom:

Het fonds – dat door werkgevers en bonden bestuurd wordt – zou een zorgplicht moeten hebben jegens de deelnemer. Reken de redelijke verwachting voor, maar ook het zwarte scenario.

Hoogleraar Fieke van der Lecq van de Erasmus Universiteit in Rotterdam voegt daar aan toe dat ze het niet uitgesloten acht dat als je mensen nu aan hun lot overlaat  er onvoorziene pensioentekorten gaan ontstaan.

Lees meer in Trouw.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)