5

Nieuwe Chinese dam bedreigt zeldzame vis

Nieuwe waterkrachtcentrale in de rivier de Yangtze perkt cruciale zoetwatervoorraad van ook economisch belangrijke vissoorten in

Een groep zeldzame en economisch belangrijke Chinese vissen dreigt zijn laatste toevluchtsoord te verliezen door de bouw van een waterkrachtcentrale in de rivier de Yangtze. Dat meldt de Britse krant The Guardian dinsdag. De autoriteiten in de provincie Chonqing hebben toestemming gegeven voor een wijziging in de bouwplannen die het leefgebied van de vis inperkt, een gebied dat eerder juist tot beschermd natuurreservaat was gemaakt.

Het natuurreservaat voor zeldzame vissoorten in de Yangtze werd in de jaren 1990 gecreëerd als toevluchtsoord voor soorten die door de bouw van de Drieklovendam in het nauw kwamen, zo schrijft The Guardian. De Drieklovendam is ’s werelds grootste waterkrachtcentrale. 

Onder de bedreigde soorten zijn tenminste vier karpersoorten die volgens deskundigen van levensbelang zijn voor de Chinese voedselvoorziening. Grote viskwekerijen zijn van deze bron afhankelijk voor de kweek van genetisch gezonde vis.

Langs het vierhonderd kilometerlange ecosysteem dat de Yangtzerivier is, heeft al veel ontwikkeling, en daarmee veel vervuiling en verstoring, plaatsgevonden. De Chinese overheid heeft toegezegd het laatste, nog niet ingedamde stuk van de rivier te beschermenm, maar dit streven is nu gestuit op de belangen van de ontwikkelaars van de Drieklovendam. Die willen een nieuwe dam, die het leven in de rivier zou verstikken, maar de zwakke economie in de regio een enorme boost zou geven.

Nu het Chinese ministerie van Milieu akkoord is gegaan met de wijziging in het ontwikkelingsplan, die het leefgebied van de bedreigde vissoorten dus drastisch inperkt, lijkt de ontwikkelaar de overhand te hebben. Voor publieke discussie en bezwaren restereren nog minder dan tien dagen.

Lokale overheden blijven erbij dat een besluit over de nieuwe dam nog niet genomen is. Eerdere ervaring heeft echter geleerd dat de bouw zal beginnen nog voordat het onderzoek naar de gevolgen voor het milieu is afgerond. Vervolgens zal de bouw doorgaan ondanks de resultaten van dit onderzoek, omdat, zo zullen de bouwers voorhouden, het geldverspilling is om ermee te stoppen.

Lees meer bij The Guardian: Last refuge of rare fish threatened by Yangtze dam plans

Foto-cc: Remy Saglier Doubleray

Geef een reactie

Laatste reacties (5)