136

Nieuwe discussie over het woord ‘allochtoon’

RMO: ‘Niet de afkomst, maar de toekomst van de burgers telt’ 

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling vindt dat de huidige categorisering in de Gemeentelijke Basis Administratie niet in lijn is met het overheidsbeleid. De overheid volgens de RMO de afgelopen jaren geleidelijk afscheid heeft genomen van ‘etnisch-specifiek beleid’.

In 2004 werd de Wet op het onderwijs in allochtone levende talen afgeschaft. In datzelfde jaar sneuvelde de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden en in 2006 verdween etniciteit als criterium voor extra financiering in het basisonderwijs. Tegelijkertijd stopt de overheid de bevolking nog altijd in allochtone hokjes, waar ze zelf niet voor kunnen kiezen.

Etnische categorisering was ooit bedoeld als instrument om achterstanden onder minderheden aan te pakken. Nu wordt het vooral ingezet in het kader van het veiligheidsbeleid. Deze verschuiving heeft niet alleen ongewenste effecten, maar mist volgens de RMO ook een juridische basis.

Alleen het woord schrappen gaat de RMO niet ver genoeg, de onderliggende registratie moet ook overboord. De raad vindt dat de statistieken van de overheid beperkt moeten blijven tot ‘geboren in Nederland’ en ‘geboren in het buitenland’ en ‘Nederlanders’ en ‘vreemdelingen’ als het gaat om nationaliteit.

Update 13.00

Demissionair minister Leers blijft er bij dat registratie van de afkomst van allochtonen nodig is. In een reactie laat hij weten dat feiten en cijfers over de afkomst van migranten nodig blijven om te kunnen zien of maatregelen effect hebben en om te weten hoe het hen vergaat in Nederland.

Volkskrant: ‘Overheid moet afstappen van begrip allochtoon’

Geef een reactie

Laatste reacties (136)