Laatste update 15:41
21

Nieuwe kaart toont schokkende omvang kerkelijk seksueel misbruik

L’Abuso, een Italiaanse organisatie die de slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke priesters vertegenwoordigt, heeft een gedetailleerde kaart gemaakt waarop de schokkende omvang van het probleem zichtbaar wordt. De organisatie verzamelde de informatie op basis van gerechtelijke stukken, daterend vanaf 2006.

In de afgelopen tien jaar werden al 120 veroordelingen van seksueel misbruik van kinderen door katholieke geestelijken uitgesproken, op de kaart gemarkeerd met een rode pin. Gele pinnen geven bewezen gevallen van misbruik aan waarbij geen vonnis werd uitgesproken, veelal omdat het misdrijf verjaard was. Zwarte pinnen markeren gevallen van misbruik door priesters van buitenaf, waartegen in het buitenland strafrechterlijke onderzoeken lopen, maar die het Vaticaan de hand boven het hoofd houdt.

Volgens Francesco Zanardi van L’Abuso zijn de geregistreerde gevallen echter pas het topje van de ijsberg:

De werkelijke omvang van het probleem is onbekend, we hebben slechts data van de afgelopen 10 jaar, maar het geeft een idee van hoe wijdverbreid het probleem is. De Italiaanse overheid heeft afspraken met het Vaticaan waardoor priesters niet verplicht zijn om aangifte te doen als zij stuiten op seksueel misbruik. In andere landen is dat een misdrijf op zich, maar in Italië is het de norm. 

Het gevolg van die afspraken is dat het meeste misbruikonderzoek achter een ‘muur van geheimzinnigheid’ plaatsvindt in de geestelijke rechtbanken van het Vaticaan. Indien een geestelijke daar schuldig wordt bevonden, wordt hij in de meeste gevallen niet uit zijn ambt gezet en opgesloten, maar naar een nieuwe gemeenschap gestuurd waar het misbruik verder kan gaan. Dit proces werd zelfs actief gepromoot binnen het Vaticaan in 2001, waar toen nog Kardinaal Joseph Ratzinger (die in 2005 Paus Benedictus XVI zou worden) een brief aan alle bisschoppen stuurde, waarin gewaarschuwd werd om verdenkingen van misbruik alleen bij het Vaticaan te melden, op straffe van excommunicatie. Ratzinger zou in 2013 aftreden als Paus vanwege zijn betrokkenheid bij de doofpotcultuur rondom kerkelijk misbruik.

Het lijkt erop dat de publieke opinie in Italië zich nu eindelijk tegen die katholieke schijnheiligheid keert, maar Zanardi ziet nog weinig veranderingsbereidheid bij het Vaticaan:

Ik ben blij dat de onderzoeken naar Kardinaal Pell en het recente succes van Spotlight de Italiaanse media ertoe hebben aangezet om meer over de kwestie te schrijven, maar er moet nog veel meer gebeuren en ik betwijfel of we iets van Paus Franciscus hoeven te verwachten op dat gebied. Het is eigenlijk belachelijk. We weten nu al vijftien jaar van het misbruik in de katholieke kerk en het is tijd dat we het onder ogen komen. De kerk moet gedwongen worden om haar kindermisbruikers naar de publieke rechtbank te sturen. Maar als dat gebeurd zou het een wonder zijn.

Geef een reactie

Laatste reacties (21)