62

Nieuwe president Rekenkamer: Arno Visser

Update: speculatie over 'partijpolitieke'  benoeming ... Visser zou Saskia Stuiveling opvolgen

Verwacht wordt dat de ministerraad vrijdag, op de laatste kabinetsvergadering voor het zomerreces, zijn benoeming goedkeurt. Dit meldt de Volkskrant vrijdag.

De Algemene Rekenkamer is één van de Hoge Colleges van Staat en controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals dit bedoelt is, schrijft de Volkskrant. Zo haalde de Rekenkamer recentelijk nog uit naar het huidige kabinet, het had daarbij harde kritiek over het kabinetsbeleid wat betreft de uitbetaling van de pgb’s. Dit zou ‘onzorgvuldig zijn verlopen.’ 

Visser
Visser is sinds 2013 lid van het college. Eerder was hij wethouder van Financien en Cultuur van Almere. Ook werkte Visser als consultant en manager bij Nuon en was hij persvoorlichter van de VVD.

Update 19:15 uur:
Inmiddels is er beroering ontstaan over de mogelijke benoeming van Visser. Mensen spreken van een partijpolitieke benoeming en van cliëntelisme. Kees Vendrik, ook lid van de Algemene Rekenkamer, zou onterecht worden gepasseerd. Onder hen ook oud wethouder financiën en economische zaken in Rotterdam en oud-Directeur Generaal op het ministerie van Onderwijs Jan Riezenkamp. Hij twitterde:

Wouke van Scherenburg reageerde dat ook zij denkt dat de politieke kleur van Visser doorslaggevend is geweest.

De Volkskrant.nl: VVD’er Arno Visser nieuwe president Rekenkamer

Geef een reactie

Laatste reacties (62)