1

Nieuwe studenten betalen 1000 euro minder in het eerste jaar

Studenten die vanaf september starten met hun eerste studiejaar, hoeven duizend euro (bijna de helft van het totaalbedrag) minder collegegeld betalen. Het jaar erna betalen ze de volle mep, met uitzondering van studenten aan de lerarenopleidingen. Voor hen geldt de korting de eerste twee jaar. Dat heeft het kabinet bepaald. Het wetsvoorstel moet weliswaar nog langs de Eerste en de Tweede Kamer, maar de steun van een meerderheid is al veiliggesteld in het regeerakkoord.

Het kabinet hoopt met de maatregel de leenangst en bijbehorende daling van de instroom te bestrijden, die ontstond na invoering van het leenstelsel in 2015. Studentenvakbond LSVB is niet overtuigd. Voorzitter Tariq Sewbaransingh zegt in de Volkskrant:

De gemiddelde studieschuld loopt nu op naar 25 duizend euro. Dan maakt een korting in alleen het eerste jaar weinig uit. Bovendien is het niet eerlijk voor studenten die tussen 2015 en 2017 zijn gaan studeren. Die hebben geen basisbeurs gekregen en krijgen nu ook geen korting. De wet moet nu langs de Kamer. Ik hoop dat er Kamerleden opstaan die de wet alsnog willen aanpassen.

Cc-foto: Raymond Snijders

Geef een reactie

Laatste reactie