Laatste update 12:44
11

Nieuwe Wet Werk en Zekerheid werkt onzekerheid in de hand

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die een jaar geleden werd ingevoerd met als doel het versoepelen van het ontslagrecht en het stimuleren van de werkgelegenheid, werkt niet naar behoren. Uit onderzoek van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) blijkt dat maar liefst 11 van de 13 doelstellingen niet worden behaald. Dat meldt NRC vandaag.

Geen doorstroom
Uit het onderzoek blijkt dat de rechtspositie van werknemers zonder vast contract niet is versterkt en dat de doorstroom van flexibele naar vaste arbeid niet wordt bevorderd. Dat komt omdat het nog steeds niet aantrekkelijk is voor werkgevers om mensen aan te nemen of om werknemers na twee jaarcontracten een vast contract aan te bieden. Daarnaast blijkt het voor werkgevers juist moeilijker in plaats van makkelijker geworden om mensen te ontslaan. Uit analyse van gerechtelijke uitspraken blijkt maar liefst 40 procent van de ontslagverzoeken wordt afgewezen, waar dat voor de invoering van de WWZ tien procent was.

74 procent van de respondenten is van mening dat het nieuwe systeem niet juridisch deugdelijk is. De enige twee doelen die volgens het onderzoek behaald zijn zijn het beperken van de ontslavergoedingen en de verbetering van de rechtsgelijkheid bij ontslag.

Schril contrast
De conclusies staan in schril contrast met het jubelende persbericht dat FNV vandaag rondstuurde over de Wet Werk en Zekerheid. Volgens de vakbond doet de wet ‘waarvoor hij is bedoeld: het geeft meer zekerheid aan werknemers bij ontslag en de eerste signalen zijn er dat de wet meer vaste banen oplevert’:

De FNV heeft met de wet in de hand afgelopen jaar cao afspraken kunnen maken waardoor vele duizenden mensen eindelijk een echte baan hebben met meer zekerheid, kwaliteit en koopkracht. De cijfers van het CBS bevestigen deze voorzichtige ommekeer: het aantal vaste banen is de laatste twee kwartalen gegroeid met ongeveer 25.000 (van 1 oktober 2015-31 maart 2016).

Geef een reactie

Laatste reacties (11)