21

De Nieuws BV: Waarom zitten er zo weinig vrouwen in de politiek?

Honderd jaar geleden verworven vrouwen passief kiesrecht en konden daardoor ook zelf verkozen worden als volksvertegenwoordiger. Helaas valt er alleen niet heel veel te vieren: na een aantal jaar stagnatie is nu het aantal vrouwen in de Tweede Kamer weer teruggelopen: slechts 54 van de 150 Kamerleden is vrouw. Bij De Nieuws BV wordt er in de uitzending aandacht besteed aan de vraag: waarom zijn er nog steeds zo weinig vrouwen in de politiek?

Politieke onwil

Esther Crabbendam (FNV Jong), Kirsten van den Hul (PvdA) en Joop-redacteur Meredith Greer gingen in de uitzending over het gebrek aan diversiteit in gesprek. Zo wordt onder andere de vraag gesteld hoe het kan dat het aantal vrouwen in 2017 weer is teruggelopen. Is het te wijten aan een rechtsere, conservatievere politiek? Maar ook, wat is de oplossing dan van het tekort aan vrouwen in de politiek? Volgens Meredith Greer moet er in eerste instantie ook politieke wil zijn om het aan te pakken. ‘Als je zelf als politieke partij niet erkent dat er een probleem is op het moment dat je alleen maar in de Kamer zit met mensen die er precies zo uit zien als jij, dan zal er ook geen oplossing komen.’

Maar is het tekort aan vrouwen überhaupt wel een probleem? Kirsten van den Hul vat het als volgt samen: ‘Het is een heel groot probleem, allereerst omdat we met elkaar hebben afgesproken dat wij in een representatieve democratie leven, of willen leven, en dat is onze democratie op dit moment niet.’ Volgens van der Hul zou er veel veranderen in de wereld op het moment dat er meer vrouwen in de politiek zouden zijn. Ze haalt daarbij een studie aan van de Wereldbank, dat het gevolg van vrouwenquota onderzocht in India. Er blijkt daar meer geld te gaan naar zaken als water en onderwijs. Maar ook dat er minder sprake is van corruptie.

Zelf je hand opsteken

Crabbendam haalt het belang aan van een goede representatie van vrouwen, om niet alleen naar jonge meisjes een goed voorbeeld te geven, maar ook om voor het bedrijfsleven de toon te zetten. Greer voegt daaraan toe dat er voldoende sectoren zijn waar vrouwen wél in de top terechtkomen. In de cultuursector zijn er bijvoorbeeld genoeg vrouwen die leidinggeven aan grote instellingen. Het kan er dus niet aan liggen dat er niet voldoende gekwalificeerde vrouwen zijn, of dat ze zelf niet zouden willen.

Waarom zou je dan als vrouw niet deel willen nemen aan de politiek? Zowel Greer als van der Hul wijzen op de extreme hoeveelheid kritiek op hun uiterlijk en die vrouwen kunnen verwachten op het moment dat ze deelnemen aan het publieke debat. Moeten vrouwen meer gestimuleerd worden, of meer ‘in hun kracht gezet worden’? Van der Hul wijst er ook op dat het moet beginnen met vrouwen die zelf hun hand op steken en zeggen dat ze de verantwoordelijkheid van de politiek op zich willen nemen.

Greer is het daar niet volledig mee eens. Volgens haar wordt het probleem nu toch weer teruggeschoven in de schoenen van vrouwen.

Wat als we nou een kabinet hadden dat voor 90% bestond uit moslimvrouwen, en hen vervolgens werd gevraagd “Goh, waarom zijn er eigenlijk geen mannen lid van jullie kabinet?” en ze dan vervolgens zouden zeggen “Ja, we doen ontzettend ons best, maar we kunnen ze gewoon niet vinden, die geschikte witte mannen. Dus, ja, toevallig lijken alle andere leden van ons kabinet allemaal op ons!” Dat zouden we toch ook niet nemen?

De Nieuws B.V.: Met spoed gezocht: vrouwelijke politici

Foto: cc Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (21)