11

Niveau mbo’ers te laag voor lerarenopleiding

Reken- en taalvaardigheden mbo’ers onder de maat. Lerarenopleidingen willen selectie aan de poort

Mbo-studenten die voor de pabo kiezen, moeten in de toekomst vooraf gescreend worden op taal- en rekenvaardigheden, stelt de Vereniging van Hogescholen (VH). Door de achterstand die deze studenten nu hebben gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit.

Docenten van de lerarenopleiding zijn nu te veel tijd kwijt aan het bijspijkeren van de mbo’ers. Tijd die zij liever zouden besteden aan pabo-onderwijs zelf. Maandag stuurde de VH een brandbrief naar de Tweede Kamer die woensdag vergadert over de doorstroom mbo- hbo.

Van de bijna 6000 studenten op de pabo is eenderde afkomstig van het mbo. Van deze studenten slaagt slechts een kwart voor de rekentoets. Havisten en vwo’ers die instromen scoren beter, respectievelijk 81 procent en 95 procent. Ook bij de taaltoets scoren de mbo’ers slecht. Vorig studiejaar slaagde slechts 63 procent.  Van de havisten en vwo’ers slaagden 84 en 97 procent.
Deze situatie is volgens de VH onacceptabel. “De samenleving en de politiek vragen om leerlingen maximaal uit te dagen om hun talenten te ontwikkelen” stelt de VH in eenbrief. Om leerlingen zo goed mogelijk op te leiden voor de toekomst zijn uitmuntende docenten nodig. Voorzitter van de VH, Thom de Graaf,  maandag bij Radio 1:

Dan kun je niet beginnen met een veel te laag niveau rekenen en taal,want dan leer je de jongens en meisjes die op de basisschool les krijgen ook niet voldoende rekenen en taal als ze dat van die leraren krijgen.

Minister Jet Bussemaker  onderkent dat veel mbo’ers afhaken tijdens hun vervolgstudie op het hbo. Om de uitval te verlagen heeft de minister het ‘doorstroomrecht’ voor mbo’ers naar het hbo al deels aan banden gelegd. Komend schooljaar mogen hogescholen eisen stellen aan mbo’ers die een studie willen volgen die ‘niet verwant’ is met hun vooropleiding.

In totaal zijn er 112 zogenaamde ‘doorstroomroutes’ van mbo naar hbo, maar slechts zeven daarvan worden als ‘niet verwant’ bestempeld. Dit is volgense de VH veel te weinig. De Graaf wil dat in ieder geval de pabo’s studenten mogen screenen. Deze restricties moeten een tijdelijk karakter hebben. Als het niveau van het mbo beter aansluit bij het hbo, kunnen ze weer ongedaan worden gemaakt.

De MBO-raad is het met de stelling eens ‘dat een studie zo kansrijk mogelijk moet zijn’, aldus de woordvoerder Marije Hulbosch. Maar uitbreiding van het aantal opleidingen dat toelatingseisen stelt aan mbo’ers , vindt ze niet nodig. Ze relativeert  het falen van mbo’ers op hogescholen:

Een mbo’er heeft al een diploma op zak en zal hij tegenvallende resultaten misschien iets eerder dan een havist zeggen: toedeloe studie. Degenen die hun studie voortzetten, doen op termijn niet onder voor de gemiddelde havist.

cc-foto: Bibliotheek Kortrijk

VK: Pabo wil ondermaatse mbo’ers kunnen weren

Geef een reactie

Laatste reacties (11)