539

Nog altijd geen oplossing zorgconflict

Update: PvdA-senatoren: geen garanties bij nieuwe stemming
... RTL: senatoren weigeren een deal

Het wetsvoorstel van minister Schippers over de beperking van de vrije artsenkeuze is verworpen door de Eerste Kamer. 33 senatoren stemden voor, 38 stemden tegen. Maar liefst drie PvdA-senatoren bleken tegen te zijn: Adri Duivesteijn, Marijke Linthorst en Guusje Ter Horst. Alledrie de senatoren stoppen volgend jaar als Eerste Kamerlid.

Updates onderaan

Het besluit van de dissidente politici is mogelijk ingegeven door de angst in de medische wereld voor de macht van de zorgverzekeraars, die zowel zorg inkopen als controleren en moeten beoordelen of de zorg goed verstrekt wordt. Indien dat niet het geval is, moet die zorg voortaan niet meer ingekocht worden. Verzekeraars krijgen daarmee de macht om te kunnen sturen welke zorg, artsen en ziekenhuizen ze kiezen.

Dat er veel tegenstand was tegen de wet bleek al uit de verschillende stemverklaringen voorafgaand aan de hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer. PvdA-senator Beuving las namens haar fractie voor dat een groot bezwaar van sommige PvdA-senatoren is dat patiënten misschien niet naar een specialist zouden mogen – als het wetsvoorstel zou worden ingevoerd – omdat een zorgverzekeraar door het afgesproken budget heen is.

Om een meerderheid te bereiken was de steun van oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP nodig en hadden de PvdA-gelederen gesloten moeten blijven.

Update 00:30 uur:
De top van coalitiepartijen VVD en PvdA is de hele dinsdagavond bijeen geweest in het Torentje voor spoedoverleg over de weggestemde zorgwet. Later op de avond zijn ook de fractievoorzitters van de oppositiepartijen  D66, ChristenUnie en SGP bij het overleg aangeschoven. Rond middernacht uur verlieten zij het overleg weer. Een oplossing is vooralsnog niet gevonden. Na afloop zei Arie Slob van de ChristenUnie: “Wij wachten dat af.”

Update woensdag 11.00 uur:
Het onverwachte sneuvelen van de nieuwe zorgpolis zet het kabinet onder politieke hoogspanning. VVD en PvdA zijn koortsachtig op zoek naar een manier om het wetsvoorstel nieuw leven in te blazen en ernstig gezichtsverlies voor VVD-minister Edith Schippers van Volksgezondheid te voorkomen. De VVD-top eist dat de PvdA uiterlijk vandaag nog een uitweg biedt, maar uit uitspraken van PvdA-senator Ter Horst blijkt dat Samsoms bewegingsvrijheid zeer beperkt is:

Zolang deze PvdA-fractie er zit, zal het wetsvoorstel het niet halen.

Volgens Ter Horst hoeft zij geen verantwoording over haar stemgedrag af te leggen aan wie dan ook:

Een senator moet op basis van het eigen geweten een inhoudelijk oordeel vellen, zonder daarbij te veel na te denken over de politieke gevoeligheden of financiële consequenties.

Ingewijden verklaren tegenover de Volkskrant dat Schippers mogelijk opstapt als zij niet alsnog haar zin krijgt. Het is allerminst uitgesloten dat zij in dat geval het hele kabinet omver trekt. Betrokkenen spreken over een ‘serieuze stresstest’ voor de coalitie. Premier Rutte zei na afloop van het beraad:

Het is in de politiek heel belangrijk dat afspraken worden nagekomen. Het is duidelijk dat er vandaag iets heel erg is misgegaan.

Update woensdag 21.10 uur

Staatssecretatis van Volksgezondheid Van Rijn (PvdA), fractievoorzitter Zijlstra (VVD), Tweede Kamerlid Dijkhoff (VVD) en minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) hebben zich bij premier Rutte in het Torentje gemeld.

De PvdA vergaderde eerder ook met de senatoren Ter Horst en Linthorst, die vannacht tegen het wetsvoorstel van minister Schipper stemden.

Er lijkt nog geen oplossing voor het probleem te zijn gevonden. Minister Schippers gaf eerder vanavond aan “hoopvol” te zijn dat er een oplossing komt.

Je moet altijd goede hoop houden.”

Ook beweerde de minister dat de “sleutel momenteel bij de PvdA” ligt, als het om het vinden van een oplossing gaat.

PvdA-senator Ter Horst echter dat ook Schippers water bij de wijn zal moeten doen:

Dat moet, want haar wetsvoorstel heeft het niet gehaald, tenzij we nu overeenstemming bereiken. Ik ga ervan uit dat we erover spreken om er samen uit te komen en dat dat de inzet van beide kanten is.”

Update donderdag 08.22 uur

Het AD meldt dat er voortgang geboekt te worden.

“Volgens de hoofdrolspelers is er voortgang geboekt in de gesprekken tot nu toe. ‘We zagen enig optimisme’, zei ChristenUnie-leider Arie Slob.”

Update donderdag 10.24:

Schippers stuurt een brief naar de Tweede Kamer. Daarin staat onder andere:

Zoals al gemeld in mijn brief van gisteren zal ik het voorgestelde artikel 13a, waarin het Zvw-pgb wettelijk wordt verankerd, daarom opnieuw voorleggen aan de Staten-Generaal. Ik bekijk op dit moment wat daarvoor de snelste route is. Ik laat u zo spoedig mogelijk weten hoe ik dit ga doen en op welke termijn u een wetsvoorstel tegemoet kan zien.

Update donderdag 14:06

Volgens RTLNieuws weigeren de drie PvdA-senatoren om een deal te sluiten.

De drie PvdA-senatoren die de Zorgwet hebben weggestemd, weigeren een deal te sluiten met de PvdA-top om de crisis op te lossen. Marijke Linthorst, Guusje ter Horst en Adri Duivesteijn vinden dat het kabinet nieuwe voorstellen aan het hele parlement moeten voorleggen en niet aan hun drieën. Dat melden direct betrokkenen aan RTL Nieuws.

Update donderdag 15.15 uur

De drie Eerste Kamerleden zijn het inhoudelijk min of meer eens met de nieuwe formulering van de zorgwet, meldt NOS. Staatsrechtelijk gezien is het niet toegestaan nu al een akkoord te geven.

De VVD gaat in beraad om te kijken of ze hiermee akkoord gaan. Minister Schippers wilde er nog niets over zeggen.

Ik ga niet iedere vijf minuten een update geven van de gesprekken die we hebben, dat lijkt me tamelijk zinloos. We zijn ontzettend druk bezig.

Premier Rutte zegde een overleg in Brussel vanmiddag af, zodat hij beschikbaar blijft voor overleg over de zorgwet.

Cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (539)